The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở
21/07/2017 - Lượt xem: 928
Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, qua 6 tháng đầu năm triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2017, các cấp công đoàn đã tăng 13 công đoàn cơ sở, phát triển mới được 340 đoàn viên. Đến nay, toàn tỉnh có 1.731 công đoàn cơ sở và 59.508 đoàn viên/63.130 công nhân, viên chức, lao động.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa IX) lần thứ 11.

Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm dừng hoạt động, chờ giải thể, một số doanh nghiệp đang sắp xếp, chuyển đổi sang công ty cổ phần dẫn đến công đoàn cơ sở giải thể và làm giảm đáng kể số lượng đoàn viên 6 tháng đầu năm (giảm 494 người), số đoàn viên thực tế trên toàn tỉnh giảm 154 người (giảm so với kế hoạch, chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn Lao động giao).
Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên; nghiên cứu cách thức tiếp cận với từng đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ tuyên truyền và cán bộ chuyên trách Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công, tích cực hướng dẫn cách thức thực hiện đến các đơn vị để hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
 Thanh Hằng (tin, ảnh)
(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG