The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ: Tạo làn sóng đầu tư và phát triển doanh nghiệp mới ở Việt Nam
26/03/2016 - Lượt xem: 996
Điều kiện đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của từng chủ thể kinh tế, cơ chế chính sách đối với các loại hình doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả thực thi còn thấp. Năng suất, hiệu quả của nền kinh tế không cao. Tính liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài còn yếu. Khoảng cách giữa chủ trương chính sách với thực thi trên thực tế còn lớn. Phát triển các yếu tố thị trường và các loại thị trường còn nhiều vướng mắc, chưa được khơi thông. Đây là những nguyên nhân cơ bản làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa được thuận lợi, năng lực cạnh tranh quốc gia còn hạn chế, được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhận diện tại Hội thảo quốc tế tổ chức sáng 26/3.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo quốc tế, tổ chức sáng 26/3. (Ảnh: daidoanket.vn)

Mổ xẻ những bất cập, hạn chế để tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp là vấn đề Ban Kinh tế Trung ương cùng Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng thế giới tại Việt Nam hướng đến tại Hội thảo này.

Trong phát biểu đề dẫn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng, cần đánh giá làm rõ mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp, nhìn nhận năng lực cạnh tranh của Việt Nam với năng lực cạnh tranh của thế giới, trả lời được câu hỏi vì sao năng lực cạnh tranh của Việt Nam còn hạn chế, làm rõ các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước. Một mặt cần phải tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi cho tất cả chủ thể doanh nghiệp, có chính sách tác động theo từng chủ thể của thị trường nhưng vẫn phải đảm bảo không vi phạm nguyên tắc thị trường, tuân thủ nguyên tắc không biệt đối xử, tuân thủ các luật chơi chung của quốc gia và thế giới.

Đặt vấn đề liệu có thể tạo làn sóng đầu tư mới ở Việt Nam, phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt trội, hành động thế nào để tạo làn sóng đầu tư mới ở Việt Nam với tinh thần khởi nghiệp quốc gia, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, cần nhận thức đầy đủ hơn về khởi sự kinh doanh. Một doanh nghiệp khởi nghiệp luôn có cơ hội phía trước nhưng cũng đối mặt với nhiều rủi ro, cần có một kênh chính tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đó là quỹ đầu tư mạo hiểm, có thể là của Chính phủ, có thể là tư nhân hóa. Để làm được điều này, Việt Nam cần có giải pháp, định chế thu hút được các quỹ đầu tư mạo hiểm của thế giới vào cũng như những hỗ trợ từ Chính phủ để thúc đẩy ý tưởng sáng tạo, phương án sản xuất kinh doanh, đề ra được những giải pháp hành động cụ thể để thực hiện trước mắt cũng như các giải pháp lâu dài thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp tư nhân. Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước phát triển, cần có giải pháp cụ thể để khối doanh nghiệp trong nước liên kết tốt hơn với khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và thế giới.

Trên cơ sở nhận diện những hạn chế dẫn đến năng lực cạnh tranh quốc gia thấp, các đại biểu cho rằng, Việt Nam cần tận dụng được cơ hội từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để có thể vượt lên khi các nước xung quanh chưa ký kết bởi Việt Nam đã đi trước một bước. Có làn sóng đầu tư và làn sóng phát triển doanh nghiệp mới hay không tùy thuộc vào câu hỏi liệu có làn sóng cải cách thể chế mới, đó là bệ đỡ cho làn sóng đầu tư và phát triển doanh nghiệp mới - Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhận định.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, lần đầu tiên, Nghị quyết Đại hội XII đề cập đến thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại và hội nhập quốc tế cho thấy Việt Nam không đi một hướng riêng mà đang cố gắng đi trên con đường chung của nhân loại, áp dụng kinh nghiệm tốt nhất của thế giới. Nghị quyết cũng lần đầu tiên nói kinh tế tư nhân là động lực, khẳng định khởi nghiệp như hệ sinh thái, một trào lưu phát triển, nếu đạt được những điều đó sẽ có làn sóng đầu tư và phát triển doanh nghiệp mới. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần có hệ thống thể chế tốt, bệ đỡ tốt cho làn sóng khởi nghiệp. Có hai việc Chính phủ cần làm về thể chế, đó là tạo môi trường thể chế thuận lợi và bình đẳng giữa các doanh nghiệp và có biện pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả.

Doanh nghiệp cần tập trung vào sáng tạo thay vì quan hệ, việc xây dựng doanh nghiệp liêm chính và sáng tạo phải trở thành trào lưu chung của doanh nghiệp Việt Nam – ông Vũ Tiến Lộc nói. Bên cạnh việc Chính phủ phải nâng cấp mình lên để đạt được chuẩn mực quốc tế, doanh nghiệp cũng phải nâng mình lên để đạt được chuẩn mực đó. Ông đề nghị có chương trình khởi nghiệp, nâng cao năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của Việt Nam, trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác.

Còn theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: chất lượng thể chế tác động lớn đến vai trò tăng trưởng. Thủ tục rườm rà, quan liêu, tham nhũng, sự phụ thuộc làm chậm lại quá trình phát triển kinh tế. Để đảm bảo kinh tế vận hành một cách phù hợp, yếu tố quan trọng là cải thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng, có nguồn vay cho khu vực tư nhân từ nguồn tài chính lành mạnh. Để thực hiện được điều đó, khu vực ngân hàng phải minh bạch, thị trường tài chính cần phải được điều tiết hợp lý, giảm bất ổn trên để cải thiện năng suất, cải thiện khu vực thị trường. Về dài hạn có thể nâng cao năng suất bằng việc đổi mới công nghệ.

Bà Victoria Kwakwa chỉ ra rằng, giáo dục Việt Nam muốn bước cao lên trong chuỗi giá trị phải nuôi dưỡng người lao động có trình độ, thích nghi một cách nhanh chóng với môi trường thay đổi, đặc biệt chú trọng đào tạo hướng nghiệp dạy nghề để nâng cao kỹ năng của người lao động, tham gia vào các hoạt động có giá trị tăng thêm cao. Phải thúc đẩy hơn việc doanh nghiệp tư nhân có khả năng cạnh tranh, liên kết với doanh nghiệp nước ngoài, tự do hóa phát triển các thị trường đất đai, vốn, bảo đảm bình đẳng giữa các khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ để tăng cường cải thiện tài chính cho người mới gia nhập, quan tâm nhiều hơn đến kết nối và liên kết vùng, các dịch vụ như giao thông, logistic…/.

 Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG