<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

12/05/2018 - Lượt xem: 225
Vùa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở. ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản doanh nghiệp - hợp tác xã - hộ nông dân.

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương được phân bổ năm 2018 để hỗ trợ, củng cố, thành lập hợp tác xã tham gia kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mía đường; đảm bảo các hợp tác xã tham gia thí điểm có đủ năng lực về điều kiện cơ sở vật chất, con người để tổ chức sản xuất khi tham gia gia liên kết.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023250
THB717.2747.12
SGD17082.1917268.75
SEK2471.982534.21
SAR6171.336413.47
RUB361.32402.62
NOK2673.862757.67
MYR5677.765751.26
KWD76281.1979274.27
KRW19.8720.9
JPY204.89210.83
INR335.37348.53
HKD2934.612978.56
GBP30275.8630545.36
EUR26102.1926754.21
DKK3460.983569.46
CHF23172.1923472.16
CAD17262.3817450.91
AUD16371.0416549.83
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG