The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Triển khai thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản
12/05/2018 - Lượt xem: 439
Vùa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở. ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản doanh nghiệp - hợp tác xã - hộ nông dân.

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương được phân bổ năm 2018 để hỗ trợ, củng cố, thành lập hợp tác xã tham gia kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mía đường; đảm bảo các hợp tác xã tham gia thí điểm có đủ năng lực về điều kiện cơ sở vật chất, con người để tổ chức sản xuất khi tham gia gia liên kết.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG