The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 364,6 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 3.332 tỷ đồng
04/10/2018 - Lượt xem: 515
Ước đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 35.100 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ và tăng 8,8% so với cuối năm 2017.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đạt 533.319 ha, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ, trong đó: Cây lương thực 120.882 ha, đạt 97,8% kế hoạch (lúa cả năm đạt 101,5%, ngô đạt 92,4%); cây tinh bột có củ 71.202 ha, đạt 105,5% (sắn 105,5%, khoai lang đạt 104,9%); cây thực phẩm 46.768 ha, đạt 101,1% (đậu các loại đạt 101%; rau các loại đạt 99,6%); cây công nghiệp ngắn ngày 48.135 ha, đạt 96,6% (lạc đạt 104,4%; mè đạt 94%; thuốc lá đạt 113,2%; mía đạt 95%; cây hằng năm khác 9.102 ha, đạt 100%; cây công nghiệp dài ngày 230.228 ha, đạt 100,3%; cây ăn quả, dược liệu, cây lâu năm khác 7.000 ha, đạt 100%.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai công tác trồng rừng, trồng mới 3.904,8 ha rừng, đạt 55,78% kế hoạch (trong đó trồng rừng phòng hộ 150 ha, rừng sản xuất 3.206 ha, trồng cây phân tán 548,8 ha), hiện nay đang tiến hành trồng tại khu vực Tây Trường Sơn và Đông Trường Sơn; chăm sóc, khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, khai thác rừng trồng đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 51 xã đạt 19 tiêu chí; 08 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 25 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 101 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 01 xã đạt dưới 5 tiêu chí (xã Krong, huyện Kbang đạt 4 tiêu chí).

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 1.885,7 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 13.996 tỷ đồng, bằng 71,18% kế hoạch, tăng 9,67% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 13,71%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,82%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 4,93%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 4,22%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.858 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 42.862 tỷ đồng, bằng 74,54% kế hoạch, tăng 12,05% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 35,2 triệu USD; lũy kế 9 tháng ước đạt 350,5 triệu USD, bằng 74,54% Nghị quyết, tăng 12,05% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,74 triệu USD; lũy kế 9 tháng ước đạt 79,44 triệu USD, bằng 92,37% kế hoạch, giảm 27,52% so với cùng kỳ.

Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư, triển khai thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; kiên quyết xử lý những tồn tại, vi phạm của một số chủ đầu tư, đơn vị thi công; tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, khối lượng thực hiện 1.088,1 tỷ đồng, đạt 32,68% kế hoạch; giải ngân đạt 1.381,6 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch, trong số 64 dự án khởi công mới, đến cuối tháng 8 có 01 dự án hoàn thành, 58 dự án đang triển khai thi công, 05 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Có 06 dự án chuyển tiếp giải ngân thấp. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm, trong 9 tháng đầu năm 2018, có 515 doanh nghiệp và 231 chi nhánh thành lập mới, đạt 66,8% kế hoạch (tăng 15,4% so với cùng kỳ); tổng vốn đăng ký 3.485 tỷ đồng (tăng 17,6%); xử lý giải thể 56 doanh nghiệp (tăng 5,6%); có 104 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngưng hoạt động.

Toàn tỉnh hiện có 4.635 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 88.833 tỷ đồng. Hoàn thành việc cổ phần hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Gia Lai và Chè Biển Hồ. Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyển biến.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, thành lập mới 43 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 181 hợp tác xã, gồm: 133 hợp tác xã nông nghiệp, 21 hợp tác xã vận tải, 09 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 08 hợp tác xã xây dựng, 04 hợp tác xã thương mại và 06 quỹ tín dụng nhân dân; với 16.291 thành viên, giải quyết việc làm cho 1.690 lao động. Ngoài ra còn có 719 tổ hợp tác với 6.912 thành viên.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 364,6 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 3.332 tỷ đồng, bằng 79,1% Nghị quyết, tăng 3,02% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 838 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 7.536 tỷ đồng, bằng 62,79% dự toán tỉnh giao, tăng 10,78% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng duy trì sự tăng trưởng; tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ước đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 35.100 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ và tăng 8,8% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 84.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ và tăng 7,5% so với cuối năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,46% tổng dư nợ (1.230 tỷ đồng), tăng 30,8% so với cuối năm 2017.

Cao Thương

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG