The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 348,9 tỷ đồng
10/09/2018 - Lượt xem: 419
Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 348,9 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 3.000 tỷ đồng, bằng 71,4% Nghị quyết, tăng 6,1% so với cùng kỳ, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 70,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 73,8%, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 72,2%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 347,3%, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 62,5%, thu tiền sử dụng đất đạt 92,4%.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2018, đến nay, toàn tỉnh gieo trồng được 196.741 ha cây trồng các loại, đạt 96,5%, trong đó: Lúa nước 39.285 ha, đạt 98% kế hoạch; ngô 35.990 ha, đạt 80,2% kế hoạch; đậu các loại 15.701 ha, đạt 97,5% kế hoạch; lạc 1.517 ha, đạt 97,5% kế hoạch; cao su tái canh 1.286 ha, đạt 64,3% kế hoạch; sắn 61.221 ha, đạt 104% kế hoạch; lang 1.706 ha, đạt 92,2% kế hoạch; mía 586 ha, đạt 154,3% kế hoạch; cà phê trồng tái canh 3.008 ha, đạt 132,5% kế hoạch); tiêu trồng mới 651 ha; thuốc lá 02 ha, đạt 12% kế hoạch; rau các loại 15.842 ha, đạt 101,7% kế hoạch; cây hàng năm khác 3.272 ha đạt 54,4% kế hoạch (so với cùng kỳ được sử dụng trong báo cáo này là so với cùng kỳ năm 2017).

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh. Kịp thời ban hành danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo; tổng diện tích rừng trồng đạt 2.260,9 ha, bằng 32,3% Nghị quyết, gồm: Trồng rừng sản xuất 1.814,1 ha; trồng rừng phòng hộ 130 ha; trồng cây phân tán 316,8 ha.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 1.382 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 11.841 tỷ đồng, bằng 60,22% kế hoạch, tăng 9,51% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.920 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 37.719 tỷ đồng, bằng 65,6% kế hoạch, tăng 11,38% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 32,5 triệu USD; lũy kế 8 tháng ước đạt 315,3 triệu USD, bằng 67% Nghị quyết, tăng 1,65% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4,5 triệu USD; lũy kế 8 tháng ước đạt 77,7 triệu USD, bằng 90,36% kế hoạch, giảm 26,1% so với cùng kỳ.

Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2018 do địa phương quản lý để tính số liệu giải ngân là 3.329,13 tỷ đồng; trong tháng, khối lượng thực hiện 1.593 tỷ đồng, đạt 47,85% kế hoạch; giải ngân 1.593 tỷ đồng, đạt 47,85% kế hoạch. Trong số 64 dự án khởi công mới, đến cuối tháng 8 có 01 dự án hoàn thành, 56 dự án đang triển khai thi công, các dự án khác đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, 06 dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công, 01 dự án đang đang thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm, trong tháng, cấp đăng ký thành lập mới cho 55 doanh nghiệp và 25 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 360 tỷ đồng; xử lý giải thể 07 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc; tạm ngừng hoạt động đối với 07 doanh nghiệp và 03 đơn vị trực thuộc.

Lũy kế 8 tháng, cấp đăng ký thành lập mới cho 460 doanh nghiệp và 215 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 3.120 tỷ đồng (số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 17,35% so với cùng kỳ, tăng 68 doanh nghiệp); vốn đăng ký tăng 18,45% so với cùng kỳ (tăng 486 tỷ đồng); xử lý giải thể 49 doanh nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc (số doanh nghiệp giải thể tăng 6,52% so với cùng kỳ); tạm ngừng hoạt động đối với 97 doanh nghiệp và 23 đơn vị trực thuộc.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 348,9 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 3.000 tỷ đồng, bằng 71,4% Nghị quyết, tăng 6,1% so với cùng kỳ, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 70,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 73,8%, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 72,2%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 347,3%, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 62,5%, thu tiền sử dụng đất đạt 92,4%. Tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng ước đạt 6.591 tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán tỉnh giao, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt việc huy động và cho vay vốn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế. Ước đến cuối tháng 8, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 34.300 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 83.440 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2017. Nợ xấu là 1.228 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,47% tổng dư nợ, tăng 30,6% so với cuối năm 2017.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG