The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Toàn tỉnh hiện có 4.635 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 88.833 tỷ đồng
09/10/2018 - Lượt xem: 424
Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 9 ước đạt 35.100 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ và tăng 8,8% so với cuối năm 2017.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 13.996 tỷ đồng, bằng 71,18% kế hoạch, tăng 9,67% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 13,71%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 12,82%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 4,93%; công nghiệp cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải tăng 4,22%.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 13 tháng 01 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 42.862 tỷ đồng, bằng 74,54% kế hoạch, tăng 12,05% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 350,5 triệu USD, bằng 74,57% Nghị quyết, tăng 3,89% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 79,44 triệu USD, bằng 92,37% kế hoạch, giảm 27,52% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 16.052 tỷ đồng, đạt 72,96% Nghị quyết, tăng 21,85% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 phần do tỉnh quản lý là 3.329,13 tỷ đồng; tính đến cuối tháng 9, khối lượng thực hiện 1.245,5 tỷ đồng, đạt 37,41% kế hoạch; giải ngân 1.536,62 tỷ đồng, đạt 46,16% kế hoạch. Trong số 64 dự án khởi công mới, đến cuối tháng 8 có 01 dự án hoàn thành, 60 dự án đang triển khai thi công, 03 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Có 06 dự án chuyển tiếp giải ngân thấp.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm thông qua nhiều hoạt động quảng bá, kêu gọi. Trong 9 tháng đầu năm có 44 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 4.293 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn có 91 dự án đã được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và đang triển khai các thủ tục, với tổng vốn đăng ký 10.200 tỷ đồng.

Có 60 dự án được các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện, với tổng vốn đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm.

Trong 9 tháng có 515 doanh nghiệp và 231 chi nhánh thành lập mới, đạt 66,8% kế hoạch (tăng 15,4% so với cùng kỳ); tổng vốn đăng ký 3.485 tỷ đồng (tăng 17,6%); xử lý giải thể 56 doanh nghiệp (tăng 5,6%); có 104 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngưng hoạt động.

Toàn tỉnh hiện có 4.635 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 88.833 tỷ đồng. Hoàn thành việc cổ phần hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Gia Lai và Chè Biển Hồ. Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyển biến; 9 tháng đầu năm đã thành lập mới 43 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 181 hợp tác xã. Gồm 133 hợp tác xã nông nghiệp, 21 hợp tác xã vận tải, 09 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 08 hợp tác xã xây dựng, 04 hợp tác xã thương mại và 06 quỹ tín dụng nhân dân; với 16.291 thành viên và giải quyết việc làm cho 1.690 lao động. Ngoài ra còn có 719 tổ hợp tác với 6.912 thành viên.

Thu ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.333,5 tỷ đồng, bằng 79,37% Nghị quyết, tăng 3,38% so với cùng kỳ.  Trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 80,01% dự toán tỉnh giao, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 75,13%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 342,43%, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 77,84%, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 68,89%, thu tiền sử dụng đất đạt 107,02%. Có 13/17 địa phương có số thu đạt và vượt kế hoạch.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.536 tỷ đồng, bằng 63,62% dự toán tỉnh giao, tăng 12,24% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng duy trì sự tăng trưởng; tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 9 ước đạt 35.100 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ và tăng 8,8% so với cuối năm 2017; tổng dư nợ cho vay 84.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ và tăng 7,5% so với cuối năm 2017; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,46% tổng dư nợ (1.230 tỷ đồng), tăng 30,8% so với cuối năm 2017.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG