The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tổ hợp tác thu nhập bình quân của thành viên, người lao động khoảng 10 -15 triệu đồng/năm
08/10/2018 - Lượt xem: 444
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 759 tổ hợp tác với 6.912 thành viên.

Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động khoảng 10 -15 triệu đồng/năm. Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, dịch vụ nông nghiệp, các ngành nghề chủ yếu là hợp tác về làm đất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, sản xuất mây tre đan, dệt tổ cẩm và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác.

Nhìn chung, các tổ hợp tác đã góp phần giải quyết việc làm cho người dân, giữ vững an ninh trật tự; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, từng bơcs chủ động tìm cách cải thiện đời sống, giảm bớt tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ cấp của nhà nước.

Tuy nhiên, đa số các tổ hợp tác phát triển chậm và còn nhiều yếu kém. Tổ chức thiếu chặt chẽ, quan hệ hợp tác lỏng lẻo, không đảm bảo tính ổn định, bền vững. Nhiều tổ hợp tác gặp khó khăn trong các giao dịch kinh tế, thương mại, do quy mô sản xuất nhỏ. Do đó, doanh thu, lợi nhuận còn thấp, giá trị sản xuất còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG