The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tìm hướng đi để các mô hình Hợp tác xã hoạt động hiệu quả
03/06/2016 - Lượt xem: 946
Sáng 3/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh:TH)

 Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Việc xây dựng mô hình HTX chưa đáp ứng được yêu cầu

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, sau 1 năm thực hiện, công tác tuyên truyền thực hiện Luật HTX và Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX đã từng bước làm thay đổi nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước trong giai đoạn hiện nay. Kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

Số tổ hợp tác và số HTX trên địa bàn cả nước đã phát triển nhanh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hiện cả nước có trên 20.000 HTX, 150.000 tổ hợp tác, gần 50 liên hiệp HTX, 1.148 quỹ tín dụng nhân dân và 43 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Hoạt động của các HTX đã có những đóng góp quan trọng vào việc đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị trật tự xã hội tại địa phương.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể, thành viên HTX, kinh tế tập thể được củng cố, xây dựng và có bước phát triển tích cực, rõ nét cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Số lượng HTX được thành lập mới tăng đáng kể, từng bước đa dạng ngành nghề, quy mô, trình độ sản xuất.

Hiệu quả hoạt động được nâng lên, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên, tổ viên, khai thác được tiềm năng, thế mạnh sẵn có ở địa phương, đóng góp không nhỏ cho ngân sách Nhà nước; khu vực kinh tế tập thể dần trở thành nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng nông thôn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg đạt hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản, có nơi còn mang tính hình thức. Kết quả xây dựng mô hình HTX, liên kết sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thời kỳ hội nhập mà nguyên nhân là do đa phần các thành viên HTX là người lớn tuổi nên khả năng tiếp cận thị trường còn chậm; thiếu các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho HTX do đó chưa tạo được động lực ưu tiên phát triển kinh tế hợp tác. Hoạt động giám sát chưa thường xuyên, chưa phát huy được vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong góp ý, xây dựng, hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ kinh tế hợp tác phát triển.

Cần làm rõ các mô hình HTX kiểu mới

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị cần có sự phối hợp của các ban, bộ, ngành và cơ chế hỗ trợ vốn để giúp thành viên, cũng như các hợp tác xã phát triển.

Theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải, sau gần 1 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, các mô hình HTX kiểu cũ chưa có chuyển biến trong hoạt động. Để thay đổi, đồng chí Ngô Đông Hải cho rằng cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức xóa bỏ định kiến từ cấp ủy chính quyền địa phương về HTX kiểu cũ vì nếu không làm rõ thì khó thu hút người dân tham gia vào các HTX kiểu mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, cần làm rõ mô hình HTX kiểu mới như thế nào để có chính sách cụ thể, từ đó phân định rõ trách nhiệm của các cấp các ngành, các địa phương để cả hệ thống chính trị vào cuộc phát triển khu vực kinh tế hợp tác và coi đây là trụ cột để tái cơ cấu nông nghiệp. Đồng thời phải xây dựng nhiều mô hình HTX kiểu mới theo chuỗi chuyên ngành về chăn nuôi, trồng trọt, nghề rừng, thủy lợi…Đặc biệt cần xây dựng các mô hình theo chuỗi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho biết, Liên minh HTX tiếp tục xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương, có quy mô lớn, có sức lan tỏa. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình thí điểm HTX, liên hiệp HTX cung ứng thực phẩm an toàn. Trong đó, trước hết ưu tiên trọng điểm tại các khu đô thị lớn vùng đông dân cư, kết nối từ nơi sản xuất đến bảo quản, thu mua, tiêu thụ sản phẩm trong tình hình thực phẩm bẩn đang hoành hành, mạo danh HTX trà trộn vào thị trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân...

Các đại biểu nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân về bản chất và vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác, HTX. Bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến phát triển kinh tế hợp tác, HTX, tạo hành lang pháp lý để HTX hoạt động hiệu quả.

Đồng thời ban hành mới, rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ các văn bản, các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX; đưa Luật HTX năm 2012 sớm đi vào cuộc sống. Củng cố, đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống Liên minh HTX các cấp…

Tìm hướng để các mô hình HTX hoạt động hiệu quả và có người chịu trách nhiệm

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, chưa bao giờ thời cơ và áp lực cạnh tranh với nền kinh tế lớn như hiện nay và điều này thực sự đang chi phối mạnh mẽ đến cuộc sống của hơn 60% dân số Việt Nam - những người làm nông nghiệp và liên quan đến nông  nghiệp. Bên cạnh đó, nước ta lại chịu thêm ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán miền Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Thách thức dài hạn của hội nhập quốc tế và thách thức ngắn hạn có thể lặp lại của biến đổi khí hậu làm cho sản xuất nông nghiệp dễ bị tổn thương.

“Trong bối cảnh đó chịu áp lực này, chúng ta phải đẩy mạnh thực hiện đường lối lớn của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ tái cơ cấu nông  nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong đó, 2 con đường chủ yếu chính là hiện thực hóa liên kết của người sản xuất đơn lẻ thông qua liên kết mô hình HTX và liên kết doanh nghiệp. Nếu nông dân không đi theo 2 trục này không đủ sức đương đầu và những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước không thể đến với nhân dân” – đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong giai đoạn 2015 – 2020, giải pháp hàng đầu tái cơ cấu là nâng cao hiệu quả nông nghiệp chính là thay đổi mô hình sản xuất cơ bản từ cá thể sang liên kết thông qua HTX và liên kết doanh nghiệp. Muốn làm được điều đó, cần tập trung thực hiện mô hình tập thể liên kết đã nói mấy chục năm nhưng đến lúc phải thay đổi thực chất trong quản lý nhà nước, trong liên kết, trong hành động.

Ngày 24/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 19/CT-TTg. Sơ kết Chỉ thị này là việc các tổ chức thành viên, các bộ, ngành cam kết thực hiện. Sau cuộc họp này, MTTQ Việt Nam sẽ báo cáo Chính phủ về việc sơ kết thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng đinh, sau một năm thực hiện Chỉ thị 19, công tác truyền thông xã hội và vận động nhân dân thông qua các tổ chức của Mặt trận và các bộ ngành đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Ở cấp xã, phường, thị trấn đã có chuyển biến về nhận thức, tuy nhiên mới chỉ đạt được 50%. Tương tự, các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương đã vào cuộc nhưng còn chậm... Nguyên nhân có thể là do chưa có Ban chỉ đạo Trung ương. Do đó, sắp tới Mặt trận sẽ kiến nghị Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia để chỉ đạo các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện.

Về việc xây dựng các văn bản hướng dẫn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành các văn bản còn nợ ngay trong quý 4/2016 để chậm nhất là tháng 11/2016 ban hành được sổ tay về các chính sách của Nhà nước về kinh tế hợp tác. Cùng với đó, trong tháng 7/2016 hoàn thành tài liệu các điển hình HTX kiểu mới trong cả nước để giới thiệu cho các cơ quan thông tấn báo chí và địa phương qua đó tuyên truyền về các mô hình HTX.

"MTTQ Việt Nam sẽ đề nghị Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết, khen thưởng các địa phương làm tốt mô hình HTX; tổ chức các đoàn giám sát về việc thi hành Luật HTX... Đồng thời, các địa phương cần căn cứ vào các ngành hàng chủ lực của mình đăng ký xây dựng các mô hình HTX kiểu mới. Đặc biệt 5 tổ chức chính trị - xã hội có thể đăng ký hướng dẫn và hình thành các HTX kiểu mới, làm sao để các mô hình HTX hoạt động hiệu quả và có người chịu trách nhiệm về các mô hình này… Sau cuộc họp này, MTTQ Việt Nam sẽ có dự thảo kiến nghị báo cáo trình bày tại phiên họp sắp tới của Chính phủ sau 1 năm triển khai Chỉ thị 19" - Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Sôi động làng hoa phục vụ Tết

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG