The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục hiện đại hóa công tác hành chính ngành nông nghiệp trong năm 2016
12/03/2016 - Lượt xem: 792
Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016.

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 Bộ NN&PTNT (Ảnh: BT)

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của Bộ NN&PTNT cho thấy, về tình hình xây dựng mã số HS hàng hóa nông, lâm, thủy sản theo Nghị định 187/NĐ-CP ngày 20/11/2013, đến nay theo tiến độ, đã ban hành được 5 danh mục, 19 danh mục đang trong quá trình hoàn thiện. Bên cạnh đó, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đến nay, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ đã công khai toàn bộ 616 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, lĩnh vực nông nghiệp 281 TTHC, lâm nghiệp 153 TTHC, thủy sản 94 TTHC, thủy lợi 17 TTHC,... Đồng thời đã xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát để triển khai xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 6 thủ hành chính thực hiện tại 5 đơn vị thuộc Bộ.

 

Về triển khai thí điểm cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị, hiện nay, các đơn vị triển khai thí điểm đã cơ bản hoàn thành và đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch, đảm bảo kết nối thông suốt hệ thống đối với 9 TTHC thực hiện tại 7 đơn vị thuộc Bộ. Tính đến ngày 25/2/2016, ngành đã tiếp nhận qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tổng số 3.776 hồ sơ, xử lý, giải quyết và cấp phép, giấy chứng nhận điện tử 3.655 hồ sơ.

Nhìn chung, trong năm 2015, cải cách hành chính của Bộ đã đạt được một số kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, giảm đi những bức xúc của dư luận xã hội. Lĩnh vực cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai; nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và ban hành đúng kế hoạch, chất lượng xây dựng văn bản ngày một nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Bộ vẫn còn những tồn tại nhất định. Trong đó, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, một số đơn vị thiếu quyết liệt trong xây dựng văn bản pháp quy, các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Một số văn bản ban hành nhưng hiệu lực, hiệu quả thực thi thấp do chưa sát với thực tiễn.

Trong năm 2016, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, Bộ NN&PTNT xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính trên cơ sở bám sát chương trình khung giai đoạn 2016-2020 của Bộ và chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục tập trung cải cách thể chế, cải cách công vụ công chức và hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Trong đó, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo, các Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. Đề cao trách nhiệm, vai trò cấp ủy Đảng, người đứng đầu đơn vị về nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị với kết quả triển khai cải cách hành chính của đơn vị. Bên cạnh đó, hoàn thành trình Quốc hội các dự án Luật Thủy lợi, Thủy sản (sửa đổi), các Pháp lệnh giống cây trồng, giống vật nuôi theo kế hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất rằng, để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ trong năm 2016, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hơn nữa, đồng thời, giữa các Cục, đơn vị và các tổ giúp việc cho Bộ cần tăng cường sự phối hợp, để rút ngắn thời gian giải quyết các văn bản, hồ sơ. Thêm vào đó, cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG