The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
26/10/2019 - Lượt xem: 262
Những năm qua, để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để hỗ trợ các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh.

Tỉnh đã thành lập Hội đồng Xúc tiến Đầu tư tỉnh; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ xúc tiến đầu tư tại các địa phương với nhiệm vụ tập trung giải quyết các thủ tục dự án một cách đồng bộ, nhanh chóng, tránh để nhà đầu tư đi lại nhiều lần; triển khai dịch vụ hành chính công bao trọn gói về thủ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, với dịch vụ này các nhà đầu tư được tư vấn, hướng dẫn, hoàn thành thủ tục một cách nhanh gọn, chọn lựa hợp lý, giá cả niêm yết công khai và chỉ một lần đi lại nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa liên thông"; triển khai chương trình "Kết nối doanh nghiệp" nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai các thủ tục đăng ký, thực hiện dự án. Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập đã trở thành đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành tiếp nhận và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính có hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương đã có phần mềm "Một cửa" nhằm theo dõi tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả hồ sơ, hồ sơ cần giải quyết hay hồ sơ trễ hạn của các sở, ban, ngành theo từng ngày, tháng, quý, năm; từ đó đôn đốc việc xử lý, giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định.

 

Các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, hỗ trợ thu hút vốn đầu tư... Tỉnh đã mời các chuyên gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để trao đổi các thông tin về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI. Tiếp tục thực hiện Bản cam kết ngày 24 tháng 8 năm 2016 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với 08 nội dung cơ bản triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết 35/NQ-CP. Các nội dung cam kết đều được đăng tải công khai trên mạng thông tin điện tử của tỉnh và phát sóng trên các đài phát thanh - truyền hình để các doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt, tiếp cận và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của mình.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Tập đoàn FLC về cơ hội đầu tư tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đông

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập, công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018; chủ động xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, xác minh làm rõ các kiến nghị liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm đạo đức công vụ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Thanh tra tỉnh đã chủ động rà soát dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức hội nghị thống nhất phương án xử lý chồng chéo, đảm bảo tuyệt đối yêu cầu thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Chủ trương lồng ghép nhiều nội dung trong cuộc thanh tra để hạn chế mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2016, tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất đối với 11 công ty lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Năm 2017, tỉnh đã phê duyệt các kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021 của từng công ty. Nhiệm vụ chính của các công ty lâm nghiệp sau khi sắp xếp, đổi mới là thực hiện nhiệm vụ công ích về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo quy định để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, nội dung phương án sử dụng đất tại các công ty vẫn chưa đảm bảo để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, do có nhiều nội dung liên quan đến công tác rà soát quy hoạch lại 03 loại rừng; vốn điều lệ chưa được bổ sung… nên trong thời gian qua các công ty này vẫn duy trì hoạt động chủ yếu gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, các hoạt động kinh doanh khác hầu như chưa được triển khai. Hoàn thành công tác cổ phần hóa 05 doanh nghiệp, gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Gia Lai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Bàu Cạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Gia Lai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Gia Lai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Biển Hồ theo đúng lộ trình của Chính phủ. Tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, doanh nghiệp có liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cổ phần hóa từ khi cổ phần hóa đến nay.

Tỉnh ban hành Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020, mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 phát triển khoảng 2.800 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, góp phần nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 7.000 doanh nghiệp; triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phát triển doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến năm 2020; Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020. Toàn tỉnh hiện có 4.892 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 89.998 tỷ đồng (trong giai đoạn 2016 - 2018 có 1.467 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới), hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thường xuyên theo dõi, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giảm tối đa các thủ tục hành chính, thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư.

Thời gian đến, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết công việc một cách có hiệu quả của từng cán bộ, công chức, viên chức với thái độ thân thiện. Chuyển nhận thức và hành động hằng ngày từ “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp” và phương châm “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tiếp tục triển khai tốt Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong công tác thực hiện hậu kiểm doanh nghiệp; hạn chế việc thanh tra, kiểm tra nhiều lần đối với doanh nghiệp; phát hiện, xử lý các doanh nghiệp cố ý vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của doanh nghiệp khác. Tăng cường gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp để tiếp nhận những phản ánh và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn...

Nguyễn Huy

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG