The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thực trạng sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý ở Gia Lai
17/03/2014 - Lượt xem: 1834
Kể từ Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 1996 - 2000) đã xác định cơ cấu nền kinh tế của tỉnh là Công nghiệp - xây dựng - Dịch vụ - Nông lâm nghiệp. Kể từ đó đến nay Tỉnh đã có nhiều chủ trương và ưu tiên đầu tư để đẩy nhanh tốc độ phát triển của công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tuy vậy, trải qua gần 4 nhiệm kỳ đại hội đảng bộ (từ Đại hội XI đến XIV) sản xuất công nghiệp theo loại hình kinh tế nhà nước do địa phương quản lý vẫn còn nhiều vấn đề phải băn khoăn, suy nghĩ.

Ảnh GLO

Trước hết là giá trị sản xuất của công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đang chiếm một tỷ trọng nhỏ bé so với tổng giá trị sản suất công nghiệp trên địa bàn và đang có xu hướng giảm dần.

Năm 2008 tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt 4.990,27 tỷ đồng; trong đó công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 555,39 tỷ đồng, chiếm 11,13%. Công nghiệp nhà nước do trung ương quản lý đạt 1.556,85 tỷ đồng, chiếm 31,20%. Công nghiệp ngoài nhà nước đạt 2.708,57 tỷ đồng, chiếm 54,28% và công nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài đạt 169,46 tỷ đồng, chiếm 3,39%. Tính chung cả công nghiệp nhà nước do trung ương và địa phương quản lý thì tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm 42,33%.

Năm 2009, tính chung tỷ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp nhà nước do trung ương và địa phương quản lý chiếm 57,53%, tăng 15,2% so với năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước tăng 187 tỷ nhưng vì công nghiệp nhà nước do trung ương quản lý tăng hơn 1.971 tỷ nên tỷ trọng của công nghiệp ngoài nhà nước giảm, chỉ chiếm 40,74%. Tuy tỷ trọng chung của công nghiệp nhà nước tăng nhưng điều đáng nói là tỷ trọng của công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý lại giảm và giảm tương đối nhanh - 3,37% - cho dù giá trị sản xuất giảm không đáng kể, chỉ giảm so với năm trước 5,38 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến năm 2012, mặc dù công nghiệp ngoài nhà nước có mức tăng trưởng khá và duy trì được tốc độ tăng trưởng thì giá trị sản xuất của công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý lại sụt giảm nhanh và chưa có dấu hiệu phục hồi. Nếu năm 2009 giá trị sản xuất của công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 500 tỷ đồng thì năm 2010 còn chưa đầy 180 tỷ đồng, năm 2011 còn 166,4 tỷ đồng và năm 2012 còn 166,0 tỷ đồng. Tỷ trọng năm 2010 là 1,69%; năm 2011 là 1,16% và năm 2012 chỉ còn 0,98%.

Ngược lại với sự trì trệ của công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, công nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục thể hiện được ưu thế về tính năng động, nhạy bén nắm bắt thông tin thị trường cũng như việc phát huy tiềm năng phát triển của mình. Năm 2010, công nghiệp ngoài nhà nước đạt giá trị 5.717,8 tỷ đồng, chiếm 53,58% tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp trên địa bàn Gia Lai. Năm 2011 đạt 7.620,4 tỷ đồng, chiếm  53,20% và năm 2012 đạt 8.994,8 tỷ đồng, chiếm 53,02%. Tuy tỷ trọng có giảm chút ít nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng đáng kể; năm 2011 tăng hơn 1900 tỷ so với năm 2010 và thấp hơn năm 2012 hơn 1.370 tỷ.

So sánh giữa giá trị sản xuất và tỷ trọng của công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý với công nghiệp ngoài nhà nước và tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai để thấy rằng: giá trị sản xuất của công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý còn quá nhỏ bé và tỷ trọng đang giảm dần. 

Bên cạnh đó, ngoài giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng nhỏ và đang giảm dần thì các sản phẩm công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý ở Gia Lai còn đơn điệu và manh mún.

Theo số liệu của Cục Thống kê Gia Lai, ngoại trừ các sản phẩm như sản xuất xi măng, chế biến đường, chè, cấp nước sinh hoạt, xử lý rác thải là giá trị sản xuất của công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý còn chiếm tỷ trọng lớn, bởi đó là những lĩnh vực mà kinh tế ngoài nhà nước không tham gia hoặc chưa tham gia, còn các sản phẩm khác thì hầu như luôn chiếm một tỷ trọng nhỏ.

Đơn cử như sản xuất xi măng - lĩnh vực mà công nghiệp ngoài nhà nước chưa tham gia - năm 2008, công nghiệp địa phương chiếm 51,89% với sản lượng 65.803 tấn; năm 2009 con số này là 55,04% với 66.979 tấn. Hay như sản xuất đường tinh chế, công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý chiếm 42,47% trong năm 2008; 34,37% năm 2009 và 32,42% năm 2010. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là tuy chiếm tỷ trọng cao nhưng vẫn giảm dần theo thời gian.

Trong khi đó, công nghiệp ngoài nhà nước với ưu thế về vốn, năng lực và kinh nghiệm quản lý, tính năng động và nhạy bén trong nắm bắt thông tin thị trường nên luôn có bước tăng trưởng khá và chiếm tỷ trọng lớn dần trong tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp trên địa bàn. Điển hình như sản xuất điện năng, năm 2009 về trước ngoài nhà nước chưa tham gia, năm 2010 mới có 618Mw/năm, chiếm 0,02% thì đến năm 2011 con số này là 663.322Mw/năm, chiếm 13,10% và năm 2012 là 937.350Mw/năm, chiếm 16,38%. Hay như sản phẩm gạch nung, năm 2008 cả tỉnh có 113 triệu viên thì công nghiệp ngoài nhà nước sản xuất 110 triệu viên; đến năm 2012 cả tỉnh sản xuất 130 triệu viên thì công nghiệp ngoài nhà nước sản xuất 127 triệu viên, chiếm 97,69%. Các sản phẩm khác như gỗ, phân vi sinh, tinh bột sắn ... cũng có chung một chiều hướng như những sản phẩm nêu trên, nghĩa là tỷ trọng của công nghiệp ngoài nhà nước có tỷ trọng ngày càng tăng còn công nghiệp nhà nước do địa phương quản lý có tỷ trọng ngày càng giảm.

Ngoài việc tỷ trọng giá trị sản xuất ngày càng giảm thì chủng loại sản phẩm làm ra cũng rất đơn điệu; hàm lượng công nghệ tiến tiến, hiện đại kết tinh trong giá trị sản phẩm còn rất ít. Đặc biệt là trong các sản phẩm công nghiệp được sản xuất trên địa bàn chưa có sản phẩm nào là sản phẩm đặc hữu của Gia Lai có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Với thực trạng sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý nêu trên thì đến khi nào Gia Lai mới có nền kinh tế với cơ cấu Công nghiệp-xây dựng - Dịch vụ - Nông lâm nghiệp và đến khi nào Gia Lai mới có nền kinh tế với ngành công nghiệp hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra./. 

 Minh Thư

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG