The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm ước đạt 859,12 tỷ đồng
15/03/2018 - Lượt xem: 797
Trong 2 tháng đầu năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển tích cực. Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giao năm 2017 đến nay là 3.692 tỷ đồng, tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018, đã giải ngân 2.782 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch.

Dự án do các bộ, ngành quản lý, kế hoạch giao 944 tỷ đồng, giải ngân 606 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch. Dự án do địa phương quản lý, kế hoạch giao 2.748 tỷ đồng, giải ngân 2.176 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch. Hiện nay, tỉnh đã giao vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương và thông báo Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các chủ đầu tư để sớm triển khai các dự án.

Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong tháng, đã cấp đăng ký thành lập mới cho 30 doanh nghiệp và 25 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 200 tỷ đồng; xử lý giải thể 10 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc; tạm ngưng hoạt động cho 06 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc. Lũy kế 02 tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 90 doanh nghiệp và 95 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 480 tỷ đồng, (số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 30,43% so với cùng kỳ, vốn đăng ký tăng 36,75% so với cùng kỳ, đạt 11,7% kế hoạch); xử lý giải thể 17 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc, (số doanh nghiệp giải thể giảm 11,5% so với cùng kỳ); tạm ngưng hoạt động 46 doanh nghiệp và 09 đơn vị trực thuộc.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm ước đạt 859,12 tỷ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ. Ngành ngân hàng thực hiện tốt việc huy động và cho vay vốn, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 02 ước đạt 32.872 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 1,9% so với tháng 12 năm 2017. Tổng dư nợ cho vay đạt 79.630 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Nợ xấu là 945 tỷ đồng, chiếm 1,19% tổng dư nợ.- Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giao năm 2017 đến nay là 3.692 tỷ đồng, tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018, đã giải ngân 2.782 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. Dự án do các bộ, ngành quản lý, kế hoạch giao 944 tỷ đồng, giải ngân 606 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch. Dự án do địa phương quản lý, kế hoạch giao 2.748 tỷ đồng, giải ngân 2.176 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch. Hiện nay, tỉnh đã giao vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương và thông báo Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các chủ đầu tư để sớm triển khai các dự án.

Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong tháng, đã cấp đăng ký thành lập mới cho 30 doanh nghiệp và 25 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 200 tỷ đồng; xử lý giải thể 10 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc; tạm ngưng hoạt động cho 06 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc. Lũy kế 02 tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 90 doanh nghiệp và 95 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 480 tỷ đồng, (số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 30,43% so với cùng kỳ, vốn đăng ký tăng 36,75% so với cùng kỳ, đạt 11,7% kế hoạch); xử lý giải thể 17 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc, (số doanh nghiệp giải thể giảm 11,5% so với cùng kỳ); tạm ngưng hoạt động 46 doanh nghiệp và 09 đơn vị trực thuộc.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm ước đạt 859,12 tỷ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ. Ngành ngân hàng thực hiện tốt việc huy động và cho vay vốn, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 02 ước đạt 32.872 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 1,9% so với tháng 12 năm 2017. Tổng dư nợ cho vay đạt 79.630 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Nợ xấu là 945 tỷ đồng, chiếm 1,19% tổng dư nợ.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG