22/01/2014 - Lượt xem: 1624
Giá trị sản xuất của loại hình kinh tế nhà nước đang giảm dần và năm sau giảm nhiều hơn năm trước.

Bảng 29 (trang 45 - niên giám Thống kê năm 2012 của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai) phản ánh chi tiết giá trị sản xuất theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế của tỉnh từ năm 2008 đến năm 2012. Theo đó, loại hình kinh tế được phân theo 3 nhóm: loại hình kinh tế nhà nước, loại hình kinh tế ngoài nhà nước và loại hình kinh tế thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Giá trị sản xuất được tính theo đơn vị là triệu đồng.

Phân tích, so sánh số liệu giá trị sản xuất ghi trong bảng 29 cho thấy, giá trị tuyệt đối của giá trị sản xuất theo từng loại hình kinh tế đều tăng qua từng năm nhưng nếu so sánh theo tỷ trọng (giá trị phần trăm) thì thấy giá trị sản xuất của loại hình kinh tế nhà nước đang giảm dần và năm sau giảm nhiều hơn năm trước. Cụ thể như sau: Tổng giá trị sản xuất của 3 loại hình kinh tế trong năm 2008 là 27.926.962 triệu đồng; trong đó loại hình kinh tế nhà nước có 10.793.399 triệu đồng, chiếm 38,65%. Loại hình kinh tế ngoài nhà nước có 16.992.045 triệu đồng, chiếm 60,84%. Loại hình kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có 141.519 triệu đồng, chiếm 0,51%. Đến năm 2010, tổng giá trị sản xuất của cả 3 loại hình kinh tế là 42.884.998 triệu đồng; trong đó loại hình kinh tế nhà nước có 16.191.415 triệu đồng, chiếm 37,76%, giảm 0,89% so với năm 2008. Loại hình kinh tế ngoài nhà nước có 26.491.945 triệu đồng, chiếm 61,77%, tăng 0,93% so với năm 2008. Loại hình kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có 201.638 triệu đồng, chiếm 0,47%, giảm 0,04% so với năm 2008. Năm 2012, tổng giá trị sản xuất của cả 3 loại hình kinh tế là 74.522.760 triệu đồng; trong đó loại hình kinh tế nhà nước có 27.334.948 triệu đồng, chiếm 36,68%, giảm 1,08% so với năm 2010 và giảm  2,27% so với năm 2008. Loại hình kinh tế ngoài nhà nước có 46.934.807 triệu đồng, chiếm 62,98%, tăng 1,21% so với năm 2010 và tăng 2,14% so với năm 2008. Loại hình kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có 253.005 triệu đồng, chiếm 0,34%, giảm 0,13% so với năm 2010 và giảm 0,17% so với năm 2008.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao tỷ trọng của kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đều giảm và giảm nhanh dần trong những năm qua, đòi hỏi các cấp, các ngành cùng nhau giải đáp để có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để phát triển kinh tế nhà nước trong thời gian tới.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Có một thảo nguyên Gia Lai giữa lòng hồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023270
THB737.76768.53
SGD16624.3516805.91
SEK2377.142436.98
SAR6173.336415.55
RUB350.43390.48
NOK2533.042612.44
MYR5503.975575.22
KWD76138.4279125.87
KRW18.3719.92
JPY213.56219.75
INR322.51335.16
HKD2938.82982.8
GBP27929.6728178.28
EUR25627.8626397.54
DKK3402.683509.33
CHF23550.4723950.94
CAD17280.4817574.34
AUD15596.8615862.08
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG