Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm

Ngày 26/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm và tác động tới tăng trưởng chung của cả nước.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), giai đoạn 2011-2017, GRDP của 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) bình quân mỗi năm tăng 7,14%. Tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm chủ yếu là nhờ công nghiệp chế biến, chế tạo. Năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm có xu hướng tăng. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam dẫn đầu cả nước về năng suất lao động, cho thấy đây là một trong những yếu tố cốt lõi đóng vai trò quyết định tới mức độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của 2 vùng kinh tế trọng điểm này.

Báo cáo của Bộ KH&ĐT căn cứ trên số liệu giai đoạn 2011-2017 và mô hình tính toán đã lượng hóa được mối quan hệ giữa tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với cả nước (1% GRDP của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam làm GDP của toàn nền kinh tế tăng lần lượt là 0,49% và 1,12%).

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2 cực tăng trưởng quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng chung cả nước bình quân/năm trong giai đoạn 2011-2017 tương ứng đạt 13,6% và 19,4%.

Tuy nhiên, tác động lan tỏa và tính liên kết của các vùng kinh tế trọng điểm tới các địa phương lân cận và trong cả nước chưa cao. Các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy hết lợi thế và tiềm năng của vùng…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá báo cáo đã bước đầu đưa ra được bức tranh tổng thể với số liệu tương đối cập nhật, nhất là về kết quả, hạn chế, yếu kém về liên kết vùng và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì tiếp thu các ý kiến để khẩn trương hoàn thiện báo cáo. Cùng với kết quả các hội nghị của Chính phủ với các vùng kinh tế trọng điểm, xây dựng và hoàn thiện đề án về phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả của vùng kinh tế trọng điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó, cần lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp mới mang tính đột phá, tạo động lực phát triển của 4 vùng hiện chiếm tới 70% GDP cả nước.Thủ tướng tán thành đề xuất của các bộ, ngành cho rằng cần có chỉ thị tổng thể của Thủ tướng nhằm thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

Đánh giá chung về tình hình phát triển của 4 vùng, Thủ tướng cho rằng có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước, dẫn đầu là Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng nhìn nhận, các vùng kinh tế trọng điểm còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: biến đổi khí hậu; quy hoạch vùng, liên kết vùng, cơ chế điều phối vùng, chính sách phát triển vùng chưa tốt, chưa rõ, là “điểm nghẽn” trong phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan nhận thức rõ vấn đề này để có định hướng khắc phục tốt hơn trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh đến tinh thần quyết tâm, tiếp tục khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và cho rằng thành công của sự phát triển các vùng kinh tế trọng điểm đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhất trí với các giải pháp mà báo cáo đưa ra, trong đó lưu ý một số giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mặc dù tổng vốn đầu tư xã hội của các vùng vẫn tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Phải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn. Tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mạnh mẽ hơn.

Một số công trình, dự án hạ tầng bức xúc cần tiếp tục được tháo gỡ kịp thời hơn, trong đó có lĩnh vực điện, không được để thiếu điện trong thời gian tới, nhất là khu vực phía nam khi mà Thủ tướng, tập thể Chính phủ đã thảo luận nhiều lần về vấn đề này, đưa ra các giải pháp, cơ chế đặc biệt để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, thúc đẩy các dự án hạ tầng quan trọng khác, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Các địa phương cần có các dự án trọng điểm, tạo bước phát triển đột phá. Cần quán triệt tinh thần phát triển đô thị là động lực của tăng trưởng.

Thủ tướng lưu ý vấn đề bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và nhấn mạnh các vùng kinh tế trọng điểm phải đi đầu trong việc không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ghi nhận các ý kiến về cơ chế điều hành vùng, Thủ tướng cho biết sẽ có giải pháp tháo gỡ về vấn đề này./.