The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tháng 4, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 332,9 tỷ đồng
04/05/2018 - Lượt xem: 523
Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của nhân dân và đồng hành của doanh nghiệp, trong tháng 4, kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Kết quả hình ảnh cho gia lai sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Kết thúc vụ đông xuân 2017 - 2018, toàn tỉnh gieo trồng được 61.679 ha cây trồng các loại, không đạt kế hoạch đề ra (đạt 94,2% kế hoạch). Lúa nước 25.252 ha, đạt 103,4% kế hoạch, tăng 2,4% so với cùng kỳ; ngô 4.318 ha, đạt 84,7% kế hoạch, tương đương cùng kỳ; đậu các loại 3.653 ha, đạt 104,7% kế hoạch, tương đương cùng kỳ; lạc 77 ha, đạt 77% kế hoạch, tăng 0,7%; sắn trồng mới 6.667 ha, đạt 108,7% kế hoạch, tăng 13,5%; khoai lang 685 ha, đạt 105,4% kế hoạch, tăng 15,6%; mía trồng mới 3.862 ha, đạt 44,8% kế hoạch, giảm 63,2%; thuốc lá 3.880 ha, đạt 111,5% kế hoạch, tăng 13,2%; rau các loại 11.145 ha, đạt 96,7% kế hoạch, tương đương cùng kỳ; cây hàng năm khác 2.140 ha, đạt 107,5% kế hoạch, tăng 1,61 lần so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên. Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 1.432,5 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng ước đạt 5.360,8 tỷ đồng, bằng 27,26% kế hoạch, tăng 10,18% so với cùng kỳ năm 2017.Công nghiệp khai khoáng tăng 2,63%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,96%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 0,96%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,04%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.673 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 18.657 tỷ đồng, bằng 32,45% kế hoạch, tăng 13,87% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46,64 triệu USD, lũy kế 4 tháng đạt 186,56 triệu USD, bằng 39,69% Nghị quyết, giảm 7,59% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7 triệu USD, lũy kế 4 tháng đạt 40,63 triệu USD.

Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản được tỉnh chỉ đạo tích cực. Trong tổng số 64 dự án khởi công mới năm 2018, có 23 dự án đang thi công, 24 dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công, 08 dự án đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, 02 dự án đang trình thiết kế bản vẽ thi công tại các sở, ngành, 03 dự án đang lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, 03 dự án đang lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, 01 dự án đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; rà soát và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các nhà đầu tư triển khai các dự án. Trong tháng, cấp đăng ký thành lập mới cho 60 doanh nghiệp và 25 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 420 tỷ đồng; xử lý giải thể 04 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc; tạm ngừng hoạt động 08 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc. Lũy kế 4 tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 215 doanh nghiệp và 145 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 1.370 tỷ đồng (số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 22,2%, vốn đăng ký tăng 21,2% so với cùng kỳ); xử lý giải thể 27 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc (số doanh nghiệp giải thể giảm 13,63% so với cùng kỳ); tạm ngừng hoạt động 56 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc. Trong tháng, có 04 dự án được tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, với vốn đăng ký khoảng 1.660 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng có 12 dự án được tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, tổng số vốn khoảng 2.100 tỷ đồng.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 332,9 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 1.538 tỷ đồng, bằng 36,63% Nghị quyết, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 34,4%, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 41,1%, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 31,1%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 258,4%, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 31,2%, thu tiền sử dụng đất đạt 50,2%.

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 810,9 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 2.830 tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán tỉnh giao, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Ngành ngân hàng thực hiện tốt việc huy động và cho vay vốn, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế(.Ước đến cuối tháng 4, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 33.500 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước, tăng 3,8% so với cuối năm 2017. Trong đó nguồn vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 9.200 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng nguồn vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 81.500 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2017. Nợ xấu là 470 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,58% tổng dư nợ, giảm 0,62% so với cuối năm 2017.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG