03/12/2014 - Lượt xem: 1105
Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế năm 2014, đại biểu thống nhất: Thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách như: giá các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh giảm mạnh; tình hình sản xuất kinh doanh phục hồi chậm; số doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, ngừng, nghỉ, giải thể hoạt động và phá sản còn cao. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành tích cực của UBND tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả tương đối khả quan. Cụ thể có 20/22 chỉ tiêu tổng hợp và 10/10 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. GDP đạt 12,71%; thu ngân sách ước đạt 3.346 tỷ đồng, tăng 14,9% dự toán TW giao, bằng 103% dự toán HĐND tỉnh giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế năm 2014 của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế như: Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2014 khá chậm. Khối lượng thực hiện đến 31/10/2014 đạt 59,33% kế hoạch; giải ngân đạt thấp (47,44% kế hoạch). Tình hình nợ đọng thuế có chiều hướng tăng, tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm.

 

Ban KTNS HĐND tỉnh thống nhất các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Tuy nhiên, để đạt tốc độ tăng trưởng năm 2015 ở mức 12,98%, Ban đề nghị cần sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị; tiếp tục quan tâm và chỉ đạo quyết liệt hơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó ưu tiên đối với 45 xã điểm; chỉ đạo sát tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn chương trình mục tiêu; đôn đốc, nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân các nguồn vốn.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về 16 báo cáo, dự thảo nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình Kỳ họp.

 

Hương Lan

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023280
THB745.09776.17
SGD16794.816978.21
SEK2370.352430.02
SAR6175.666417.97
RUB359.77400.89
NOK2558.122638.3
MYR5516.875588.29
KWD76246.4579238.11
KRW19.0220.54
JPY213.56221.46
INR324.09336.81
HKD2943.92987.98
GBP28866.429123.33
EUR25553.4626320.89
DKK3388.963495.18
CHF23178.7723572.92
CAD17371.417666.8
AUD15771.6616039.85
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG