The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tập trung chỉ đạo giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm
03/09/2018 - Lượt xem: 474
Tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự ước thực hiện cả năm và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và chăm sóc cây trồng; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động có phương án ứng phó, khắc phục thiên tai.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật. Đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai trồng rừng năm 2018 đảm bảo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 11 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn năm 2018.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý thị trường; chú trọng công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020; vận động những hộ kinh doanh có tiềm lực, điều kiện chuyển đổi sang thành lập doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, chủ dự án đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tổ chức làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe báo cáo về tình hình tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương.

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế. Ngành ngân hàng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận vốn vay của ngân hàng thuận tiện.

Ngành giáo dục tập trung triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Nâng cao chất lượng giáo dục và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với từng cấp học theo mục tiêu đề ra. Vận động quyên góp, cung ứng đủ sách giáo khoa, vở cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện học tập. Tập trung tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường” năm học 2018 - 2019.

Ngành y tế tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời.

Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). Tập trung triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tổ chức Festival văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG