19/08/2018 - Lượt xem: 335
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017) đạt 94,89%, với diện tích 972.494,09 ha và 760.209 giấy.

Về quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở cho công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng... trong những năm qua trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đúng theo quy định hiện hành.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 triển khai 17/17 huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 17/17 huyện, thị xã, thành phố đạt 100%.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, cấp huyện hằng năm phải lập kế hoạch sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Từ năm 2015, 2016, 2017, 2018 Ủy ban nhân dân của 17/17 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức lập và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 17/17 huyện, thị xã, thành phố đạt 100%.

Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp đã công bố rộng rãi đến người dân, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người sử dụng đất biết, thực hiện.

Đổi mới, nâng cao tính liên kết, đồng bộ công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch ngành, lĩnh vực

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua thực hiện theo nguyên tắc phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Được lập từ tổng thể đến chi tiết, quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hằng năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Kết quả giao đất, cho thuê đất từ năm 2013 đến năm 2017, cụ thể: Giao đất 314 hồ sơ, diện tích 7.073 ha; cho thuê đất 324 hồ sơ, diện tích 20.697 ha; chuyển mục đích đất 182 hồ sơ, diện tích 1.250 ha.

Việc chuyển mục đích đất nông, lâm nghiệp sang phi nông nghiệp đều căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất đai đã được phê duyệt. Đối với đất lâm nghiệp chủ yếu là đất không có rừng. Đối với đất có rừng, các chủ đầu tư phải thực hiện trồng rừng thay thế theo Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT, ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh triển khai thường xuyên, liên tục phục vụ tốt cho việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về cơ bản, diện tích các loại đất nông nghiệp, đất khu dân cư và các loại đất chuyên dùng trong khu dân cư đã được đo đạc lập bản đồ địa chính.

Diện tích đã đo đạc đến tháng 11 năm 2017 của toàn tỉnh là 485.314,0 ha (Trong đó: Diện tích đo đạc không chính quy là 210.108,3 ha; diện tích đo đạc chính quy là 275.025,8 ha).

Đất lâm nghiệp, đất đồi núi chưa sử dụng trên toàn tỉnh đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000, bằng công nghệ chụp ảnh máy bay và đối chiếu lại ở thực địa.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017) đạt 94,89%, với diện tích 972.494,09 ha và 760.209 giấy. Trong đó: Đối với tổ chức: đạt 99,05% với diện tích 593.064,18 ha và 5.278 giấy (tăng 0,54% so với năm 2016). Đối với hộ gia đình, cá nhân: đạt 89,05 % với diện tích 379.430,91 ha và 754.931 giấy.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Hằng năm tỉnh đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai, thu hồi những diện tích đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện dự án. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai. Từ năm 2013 đến năm 2017, đã thu hồi 93 hồ sơ đất đai của 81 tổ chức với tổng diện tích 5.353 ha.

Tỉnh, các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, luôn xác định công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, là tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm của người đứng đầu đầu địa phương, đơn vị. Nhìn chung số lượng đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phát sinh mới không nhiều, số lượng đơn thư có xu hướng giảm về lượng (năm sau ít hơn năm trước), nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là đơn thư liên quan đến nội dung bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất.

Bài và ảnh: Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023280
THB745.09776.17
SGD16794.816978.21
SEK2370.352430.02
SAR6175.666417.97
RUB359.77400.89
NOK2558.122638.3
MYR5516.875588.29
KWD76246.4579238.11
KRW19.0220.54
JPY213.56221.46
INR324.09336.81
HKD2943.92987.98
GBP28866.429123.33
EUR25553.4626320.89
DKK3388.963495.18
CHF23178.7723572.92
CAD17371.417666.8
AUD15771.6616039.85
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG