The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp
26/03/2016 - Lượt xem: 983
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 784/UBND-KTTH. Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tăng nhanh cả về số lượng doanh nghiệp và người tham gia bán hàng. Trong quá trình hoạt động, có những doanh nghiệp và người bán hàng đa cấp chưa tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật…


 

Ảnh: T.N
Ảnh minh họa.

Nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo lực lượng Quản lý Thị trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng  triển khai kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp ngay tại cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức đăng ký, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp có hộ khẩu thường trú tại địa phương và người nơi khác đến hoạt động bán hàng đa cấp; chủ động phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan có liên quan nắm chắc tình hình, có biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG