The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh, lưu thông giống cây trồng và vật tư nông nghiệp
20/07/2017 - Lượt xem: 672
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh, lưu thông giống cây trồng và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công, phân cấp quản lý giống cây trồng, vật tư nông nghiệp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật tư nông nghịêp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho các tổ chức cá nhân. Kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh; công bố danh sách và cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp đủ điều kiện để người dân sản xuất tiếp cận được nguồn giống tốt, vật tư nông nghiệp đủ chất lượng để sản xuất. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp không có trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng kêu gọi cấp uỷ, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia công tác quản lý giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời nhấn mạnh: Địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng và vật tư nông nghiệp không có trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh tại Việ Nam, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy phép kinh doanh, không chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước... thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thanh Hằng (đưa tin)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG