<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

01/06/2018 - Lượt xem: 246
Ngày 25/5/2018, UBND tỉnh ban hành quy định việc lập dự toán chi, giao dự toán chi và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai.

Quy định nêu rõ, Sở Giao thông vận tải lập dự toán nhu cầu chi quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh gửi về Quỹ. Quỹ tổng hợp dự toán nhu cầu chi quản lý, bảo trì đường bộ của Sở vào dự toán chi quản lý, bảo trì đường bộ chung của tỉnh gửi Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh. Sở Tài chính căn cứ vào số kinh phí bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ và khar năng cân đối của ngân sách tỉnh, thaamrr định dự toán chi của Quỹ theo các thứ tự ưu tiên và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023250
THB717.2747.12
SGD17082.1917268.75
SEK2471.982534.21
SAR6171.336413.47
RUB361.32402.62
NOK2673.862757.67
MYR5677.765751.26
KWD76281.1979274.27
KRW19.8720.9
JPY204.89210.83
INR335.37348.53
HKD2934.612978.56
GBP30275.8630545.36
EUR26102.1926754.21
DKK3460.983569.46
CHF23172.1923472.16
CAD17262.3817450.91
AUD16371.0416549.83
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG