The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Quan tâm đầu tư, xây dựng di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang
06/10/2016 - Lượt xem: 1035
Xã Krong thuộc huyện Kbang là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong suốt 20 năm, từ tháng 12/1955 đến tháng 4/1975, xã Krong trở thành căn cứ địa cách mạng kiên cường, bất khuất của tỉnh; là nơi che chở, nuôi dưỡng nhiều cán bộ của tỉnh, của Quân khu, các tỉnh bạn và Trung ương trên tuyến hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây.

Ghi nhận những cống hiến to lớn của Đảng bộ và nhân dân Krong, Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Di tích lịch sử - văn hóa căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Trong những năm qua, Khu di tích được tỉnh quan tâm gìn giữ và đầu tư tôn tạo, trở thành địa điểm “về nguồn”, là nơi học tập, giáo dục về truyền thống cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc cho các thế hệ của tỉnh. Tuy nhiên, do trải qua những tác động của tự nhiên và xã hội nên cảnh quan Khu di tích chỉ còn lại những vết tích. Việc đầu tư chỉ ở giai đoạn đầu và tập trung chủ yếu là tôn tạo, ký các văn bản ghi nhớ, đánh dấu các điểm di tích. Hiện có một bia di tích được xây dựng năm 2010 chất liệu làm bằng đá Granit. Khu di tích nằm ở vùng sâu, xa trung tâm huyện Kbang, giao thông khó khăn nên chưa phát huy được giá trị lịch sử cách mạng của Di tích; việc quy hoạch tổng thể công tác bảo tồn, phát huy các giá trị của Di tích còn chậm…

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình đầu tư, xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang (Chương trình số 22-CTr/TU ngày 20 tháng 9 năm 2016).

Có thể khẳng định, việc đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích thể hiện sự ghi nhận công lao, sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, việc xây dựng, tôn tạo Khu di tích phải đảm bảo tính lịch sử; phù hợp, hài hòa với cảnh quan xung quanh cả về môi trường, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; kết hợp với quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng các làng trong Khu di tích, nhất là làng kiểu mẫu trong khu vực và trên đường đi vào Khu di tích; phát triển ngành, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc, tạo điều kiện khai thác dịch vụ, du lịch, nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh về thăm lại di tích cách mạng Krong, Kbang. Nguồn GLO

Để triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình số 77-CTr/TU ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nâng cao hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, văn hóa nhằm giáo dục truyền thống và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa, các nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, văn hóa; tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là nhân dân ở xã Krong, huyện Kbang hiểu rõ ý nghĩa, giá trị của Khu di tích để có ý thức, trách nhiệm, hành động thiết thực giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị của Khu di tích. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội huyện Kbang nói chung, xã Krong nói riêng.  Sử dụng ngân sách Nhà nước kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng Khu di tích bằng nhiều hình thức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa của việc đầu tư, xây dựng Khu di tích, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cách mạng của Khu di tích. Tuyên truyền vận động đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là nhân dân xã Krong, huyện Kbang có trách nhiệm bảo vệ, không được xâm phạm đến Khu di tích. Tuyên truyền sâu rộng Luật Di sản văn hóa và công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ Khu du tích đến nhân dân trên địa bàn. Quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của Khu di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua việc về nguồn, tham quan, học tập, tìm hiểu truyền thống cách mạng, phát triển du lịch để bảo tồn và phát huy các giá trị của Khu di tích.

Trước mắt, sẽ chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích. Hoàn thành quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, chuyên môn, các bậc lão thành từng sinh sống, hoạt động cách mạng tại Khu di tích và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để đảm bảo tính chính xác về nội dung, tính chân thực các hạng mục, mô hình của Khu di tích. Vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ tư liệu, tài liệu, hiện vật… có liên quan đến Di tích lịch sử - văn hóa căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Thành lập Ban quản lý Khu di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuyển chọn, đào tạo và sử dụng hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh tại Khu di tích là người dân tộc thiểu số tại chỗ, đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, giao tiếp ứng xử, am hiểu phong tục, tập quán của nhân dân địa phương, biết cách tổ chức các sự kiện phục vụ khách tham quan, du lịch.

Về lộ trình thực hiện, từ quý III năm 2016 đến hết quý II năm 2017: Hoàn thành quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết việc xây dựng, tôn tạo Khu di tích. Huy động nguồn lực của Nhà nước và nguồn xã hội hóa để đầu tư, xây dựng. Đầu quý III năm 2017: Khởi công xây dựng các hạng mục của Khu di tích. Quý I năm 2018: Hoàn thành việc xây dựng Khu di tích. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện, định kỳ báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo...

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG