The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Pleiku: Hiệu quả công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số
05/05/2018 - Lượt xem: 599
Thành phố Pleiku có 23 xã, phường, với dân số khoảng 233.000 người; 254 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó, có 43 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), có 6.548 hộ, với 28.298 người, chiếm tỷ lệ 12,24% tổng dân số thành phố). Tính đến cuối năm 2017, thành phố còn 588 hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 559 hộ, trong đó, số hộ nghèo là đồng bào DTTS còn 329 hộ, chiếm tỷ lệ 55,95%; số hộ cận nghèo 189 hộ, chiếm tỷ lệ 33,81%.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku, công tác kết nghĩa của các cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS đã đạt được một số kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực.

 

Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cùng các phường được phân công kết nghĩa thường xuyên phối hợp với các địa phương có làng đồng bào DTTS làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội đối với nhân dân đồng bào DTTS. Phối hợp vận động quần chúng nhân dân giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn với thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, tại các địa bàn trọng điểm, thường xuyên chú trọng vận động nhân dân đồng bào DTTS nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động FULRO lưu vong, không tin, không nghe theo lời kẻ xấu để tái phục hồi tổ chức “Tin lành Đê Ga”, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực hưởng ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”… Bằng nhiều hình thức, các đơn vị được phân công kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS chú trọng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo, khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Trong những năm qua, các đơn vị được phân công kết nghĩa với các làng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có các làng đồng bào DTTS tập trung giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo. Trong 05 năm qua, các cơ quan, đơn vị, các phường kết nghĩa đã hỗ trợ cho cho các làng đồng bào DTTS, các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình khó khăn, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ… bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị hơn 02 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị đã hỗ trợ bò giống, heo giống; hỗ trợ hàng ngàn liều vắc-xin tụ huyết trùng và lở mồm long móng cho trâu bò; đồng thời xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà cho các hộ nghèo người đồng bào DTTS, hỗ trợ nhân công, máy móc làm 650m đường giao thông nông thôn…

Những cơ quan, đơn vị, phường kết nghĩa đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt, như: Công ty Cổ phần Công trình đô thị, phòng Văn hóa - Thông tin, Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thuế, Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố; phường Diên Hồng, phường Ia Kring, phường Phù Đổng, phường Tây Sơn, phường Hội Thương… Đối với các xã, phường có các làng đồng bào DTTS được phân công tự đảm nhiệm như (xã Gào, phường Yên Đỗ, Hoa Lư, Đống Đa, Yên Thế, Chi Lăng) đã phân công các tổ chức đoàn thể, các tổ dân phố ở địa bàn có điều kiện kết nghĩa với làng. Điển hình những địa phương triển khai thực hiện tốt như: phường Yên Thế, Chi Lăng… Các đơn vị được phân công kết nghĩa đã thường xuyên phối hợp với tổ công tác, cán bộ quân dân chính làng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đưa con em trong độ tuổi ra lớp, tham gia các lớp bổ túc văn hóa, quan tâm hỗ trợ, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn và học sinh tại làng vào dịp lễ, tết, đầu năm học; trong 05 năm qua, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã tặng quà, hỗ trợ hàng ngàn ký gạo, bánh, xe đạp, hàng ngàn bộ quần áo, áo ấm, sách vở… cho nhân dân và thiếu nhi các làng, ngoài ra, một số cơ quan, phường kết nghĩa đã thường xuyên vận động, kêu gọi từ nhiều nguồn của các tập thể, doanh nghiệp hỗ trợ quà tết cho nhân dân các làng.

Việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân ở các làng đồng bào DTTS luôn được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo. Hằng năm, thành phố tổ chức các giải thi đấu, các môn thể thao truyền thống nhân các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và của thành phố như: hội thao đại đoàn kết, hội thao công nhân viên chức lao động thành phố, hội thao các dân tộc thiểu số, giải việt dã Kpă Klơng, giải bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tennis, bóng đá; chạy cà kheo, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ… góp phần bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện đến từng thôn, làng, hộ dân trên địa bàn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; các đơn vị kết nghĩa đã hỗ trợ các cơ sở vật chất thiết yếu tại các hội trường, nhà rông văn hóa và nhà sinh hoạt cộng đồng như: tặng ti vi, bóng lưới, bàn, ghế hội họp, âm thanh...

Cùng với đó, các đơn vị được phân công kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS đã cùng với địa phương thường xuyên phối hợp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân dân chính ở các làng, giúp đỡ, hướng dẫn cho cán bộ quân dân chính đi vào hoạt động có nền nếp, biết cách làm việc, chuẩn bị nội dung điều hành các buổi sinh hoạt trong nhân dân nói chung và các đoàn thể nói riêng, hướng dẫn các đoàn thể từng bước lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động của đoàn, hội mình trên các lĩnh vực. Động viên cán bộ quân dân chính trong làng tham gia các lớp bồi dưỡng do thành phố và các đoàn thể tổ chức. Đến nay, chất lượng hoạt động và khả năng làm việc của cán bộ quân dân chính có phần nâng lên, chủ động hơn trong việc triển khai công tác của làng, của các tổ chức đoàn thể ở địa bàn khu dân cư. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 22/2/2006 về “Phát triển đảng trong các thôn, làng chưa có đảng viên”, các đơn vị kết nghĩa đã phối hợp cùng với chi bộ của các làng giáo dục, bồi dưỡng, phát hiện giới thiệu quần chúng ưu tú, nhất là trong đội ngũ cán bộ quân dân chính ở làng để Đảng xem xét, kết nạp. Đến nay, trong tổng số 43 làng đồng bào DTTS đã có 43 chi bộ độc lập.

Phải khẳng định rằng, chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt trong những năm qua. Các cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa đã xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp với các xã, phường có làng đồng bào DTTS, đã phối hợp với các tổ công tác làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tư tưởng của nhân dân các làng đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực trong lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dần dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong cuộc sống. Hoạt động của hệ thống chính trị ở tại các làng có nhiều chuyển biến rõ nét, đội ngũ cán bộ các đoàn thể từng bước biết cách tổ chức các hoạt động, tập hợp thu hút được đoàn, hội viên tham gia vào tổ chức.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG