The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phú Thiện: Phấn đấu hoàn thành việc xây dựng thương hiệu gạo trong năm 2017
06/02/2017 - Lượt xem: 747
Năm 2016, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức song Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện đã bám sát Nghị quyết năm 2016 và các chủ trương mới của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác.

Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Đã chủ động đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp và công tác phòng, chống, khắc phục ảnh hưởng của nắng hạn; thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả bước đầu. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân; thực hiện giao khoán quản lý, bảo vệ rừng và xây dựng kế hoạch trồng rừng; thực hiện công tác thu, chi dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với phương châm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động sức dân và gắn với tổ chức lồng ghép với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 26,174 tỷ đồng (tăng 0,98% so với Nghị quyết và bằng 88,70% so với năm 2015). Hoạt động tín dụng ngân hàng cơ bản thực hiện tốt việc huy động và cho vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và xóa đói giảm nghèo. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 108,4 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 896,5 tỷ đồng (tăng 0,1% so với kế hoạch). Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục quan tâm được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản suất, kinh doanh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn huyện đạt 220,746 tỷ đồng (tăng 8,83% so với kế hoạch và bằng 99,71% so với năm 2015). Các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 cơ bản được triển khai theo kế hoạch.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng; đánh giá chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học theo mùa vụ đã giảm so với những năm học trước. Chăm lo thực hiện có chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số và tăng cường công tác phòng bệnh, phòng dịch, trong đó đã phòng, chống có hiệu quả dịch sốt xuất huyết. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 40% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ bác sỹ đạt 3 người/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 78% (vượt 7% so với Nghị quyết). Các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm được chỉ đạo triển khai đồng bộ. Đã giải quyết việc làm mới cho 1.215 lao động (vượt 1,25% Nghị quyết). Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chương trình, dự án giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,16% xuống còn 22,16%. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Các cấp, các ngành duy trì tốt việc nắm tình hình và tuyên truyền vận động, đối thoại với nhân dân liên quan các vụ việc về an ninh nông thôn. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Các cơ quan pháp luật đã phối hợp thực hiện hoạt động khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, bắt, giam giữ đảm bảo đúng pháp luật, góp phần tích cực trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện đúng quy định pháp luật và tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Hoạt động xét xử các vụ án, thi hành án dân sự được triển khai đúng quy định của pháp luật. Hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành thực hiện đúng quy định.

Xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích cực. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng phù hợp với các nhóm đối tượng tham gia. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Việc thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã được các cấp ủy quan tâm, triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 2016 theo nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác củng cố tổ chức hội yếu kém và phát triển hội viên được quan tâm thực hiện đạt kết quả. Quan tâm thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2017, huyện Phú Thiện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Trọng tâm là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; tích cực chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ từng ngành theo hướng phát huy các lợi thế so sánh của từng ngành, sản phẩm. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Hoàn thành việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; các xã phải giữ vững các tiêu chí đã đạt được và phấn đấu ít nhất mỗi xã đạt thêm từ 02 tiêu chí trở lên; riêng xã Ia Sol đạt chuẩn. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, công tác tiếp thị, quảng bá, kêu gọi vốn đầu tư, nhất là các dự án phát triển thương mại, dịch vụ; thu hút đầu tư xây dựng Nhà máy xay xát gạo gắn với thương hiệu gạo Phú Thiện, phấn đấu cuối năm 2017 hoàn thành việc xây dựng thương hiệu gạo.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng mô hình trường bán trú theo điều kiện của huyện. Nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện huyện và Trạm y tế xã; đẩy mạnh công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện kịp thời và có chất lượng các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm được 4% tỷ lệ hộ nghèo. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng gắn với hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong huyện...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG