16/03/2017 - Lượt xem: 668
Phát triển kinh tế tập thể được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước hiện nay. Đối với tỉnh Gia Lai, phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 85/121 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với tổng số vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh là 150,049 tỷ đồng (còn 36 hợp tác xã chưa chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012), trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp có 46 hợp tác xã, vốn điều lệ đăng ký 53,513 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có 08 hợp tác xã, vốn điều lệ đăng ký 19,3 tỷ đồng; lĩnh vực giao thông vận tải có 16 hợp tác xã, vốn điều lệ 42,747 tỷ đồng; lĩnh vực xây dựng có 05 hợp tác xã, vốn điều lệ 15,608 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại có 04 hợp tác xã, vốn điều lệ 8,062 tỷ đồng; có 06 quỹ tín dụng nhân dân với tổng nguồn vốn hoạt động là 252,839 tỷ đồng, tổng dư nợ là 231,382 tỷ đồng.

Nhìn chung, các hợp tác xã sau chuyển đổi đã từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém trong tổ chức, quản lý và hoạt động như: Xác định lại tài sản, vốn, quỹ, tư cách thành viên; huy động thêm vốn góp của thành viên; chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành hợp tác xã; định hướng hoạt động, tổ chức thêm nhiều ngành nghề mới, đẩy mạnh liên doanh liên kết... Nhờ đó, trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nhưng các hợp tác xã vẫn duy trì hoạt động ổn định, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động; một số hợp tác xã đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ tổng hợp, mở rộng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng vật tư, thực hiện các dịch vụ đầu vào cho thành viên; đồng thời tham gia đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo và nhiều hoạt động từ thiện khác..., góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tập thể vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu; phong trào kinh tế tập thể chưa đạt được những chuyển biến mang tính đột phá và vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém chưa khắc phục được như: Hiệu quả kinh tế của hợp tác xã chưa cao, số lượng hợp tác xã có lãi tăng nhưng mức lãi còn thấp, số lượng hợp tác xã tồn tại hình thức hoặc làm ăn thua lỗ, ngưng hoạt động vẫn còn nhiều (chiếm gần 30%); phương thức hoạt động kinh doanh của một số hợp tác xã không còn phù hợp và chưa theo kịp với sự phát triển chung của thị trường, còn hạn chế trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, chưa đủ mạnh để cạnh tranh với các doanh nghiệp, đại lý trên địa bàn; các hoạt động liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và giữa hợp tác xã với doanh nghiệp còn ít, nội dung hạn chế; hiệu quả công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một số hợp tác xã không cao...

Để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể ở tỉnh trong điều kiện hiện nay, tỉnh xác định: Cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã, quan tâm ban hành các cơ chế chính sách đặc thù về phát triển hợp tác xã ở tỉnh. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, nhất là sớm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc phát triển hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, nhất là các mô hình đang hoạt động hiệu quả như các hợp tác xã sản xuất rau an toàn, sản xuất lúa giống, sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C... Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới...

Thanh  Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG