The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
27/02/2017 - Lượt xem: 661
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 603/UBND-NL của UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cho UBND huyện, các tỉnh thị xã, thành phố tổ chức thành lập và phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

 

Phát triển các mô hình HTX gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.N

Phát triển các mô hình HTX gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.N

Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung nội dung kể hoạch đổi mới phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, gắn nhiệm vụ phát triển HTX với xây dựng NTM, triển khai thực hiện các dự án mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu, cà phê, mía theo chủ giá trị gắn với việc hình thành và phát triển HTX khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng dự án cánh đồng lớn gắn với việc thành lập và phát triển HTX trong vùng nguyên liệu của các loại cây trồng chủ lực. Phối hợp UBND các huyện thị xã thành phố tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cán bộ chủ chốt các huyện, xã và nông dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thành lập và phát triển HTX nông nghiệp gắn với xây dựng NTM.

Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về phát triển HTX gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, nhất là người đứng đầu về phát triển HTX gắn với xây dựng NTM. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về HTX, thành lập ban chỉ đạo phát triển HTX cấp huyện. Xây dựng lộ trình thực hiện thành lập HTX nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên địa bàn giai đoạn 2017-2020. Phấn đấu năm 2017 những xã đã đăng ký đạt chuẩn NTM 2017, thành lập ít nhất 1 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và theo đúng luật HTX năm 2012. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác trên theo hướng chuyên trách và chuyên nghiệp hơn.

 

Đưa phương tiện kỹ thuật hiện đại vào thực hiện các dự án cánh đồng lớn. Ảnh: T.N
Đưa phương tiện kỹ thuật hiện đại vào thực hiện các dự án cánh đồng lớn. Ảnh: T.N

Mặt khác, UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND cấp xã tổ chức hướng đân tư vấn, vận động thành lập HTX nông nghiệp gắn với xây dựng NTX  2017 và những năm tiếp theo. Các doanh nghiệp hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với việc thành lập HTX nông nghiệp, góp phần cùng các địa phương hoàn thiện tiêu trí thứ 13 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Các doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án cánh đồng lớn có trách nhiệm cùng chính quyền địa phương hỗ trợ thành lập HTX nông nghiệp trên địa bàn thực hiện dự án cánh đồng lớn khi được phê duyệt.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG