30/07/2019 - Lượt xem: 159
Đó là một trong những nội dung công tác trọng tâm, cần chỉ đạo thực hiện trong Chương trình làm việc tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Cũng theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử Quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo; lập hồ sơ khoa học để đề nghị cấp có thẩm quyền nâng hạng các di tích trên địa bàn tỉnh. Quan tâm các hoạt động du lịch, gắn phát triển du lịch với văn hóa, các lễ hội truyền thống của địa phương.


Đoàn cán bộ thăm và khảo sát Núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Đ.V

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Nâng cao trách nhiệm công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình tham gia trồng rừng sản xuất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo dõi, nắm chắc tình hình, các ngành chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có lợi thế của tỉnh, tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng qua chế biến. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định. Thực hiện tốt Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương xây dựng các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế. Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức năm học mới 2019 - 2020, quan tâm đặc biệt đến đối tượng học sinh nghèo, khó khăn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Quán triệt thực hiện tốt Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân và chấn chỉnh y đức cho đội ngũ y, bác sĩ trong toàn tỉnh; tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, sởi... trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo năm 2019. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019; nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2506-CV/TU, ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG