09/09/2016 - Lượt xem: 873
Ngày 8/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”.

 

Quang cảnh Diễn đàn. (ảnh: HH)

Diễn đàn có sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Diễn đàn tổ chức vào thời điểm này có ý nghĩa rất thiết thực, cung cấp thông tin, luận cứ khoa học và thực tiễn giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chính sách và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp phát triển nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản, ngành nông nghiệp trong thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp. Trong những năm qua, thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, Nhà nước, nông nghiệp Việt Nam đã liên tục phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển đất nước, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành quả đó là nhờ sự đổi mới về thể chế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tư duy quản lý trong nông nghiệp. Việt Nam từ một nước nhập khẩu lương thực, đến nay không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho hơn 90 triệu dân, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và nhiều mặt hàng xuất khẩu đứng trong tốp đầu của thế giới.

Tuy nhiên, năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng thấp, tăng trưởng trong ngành nông nghiệp trong những năm gần đây có xu hướng giảm, nông nghiệp phát triển kém bền vững. Một trong những nguyên nhân quan trọng của những hạn chế, yếu kém trên là do phương thức sản xuất nông nghiệp ở nước ta chủ yếu dựa trên quy mô sản xuất hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún; doanh nghiệp, hợp tác xã chậm phát triển; sản xuất kinh doanh nông nghiệp thiếu liên kết.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… Nhưng thực tế, doanh nghiệp nông nghiệp phát triển còn rất chậm. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 31/12/2014, chỉ có 3.844 doanh nghiệp nông nghiệp, chiếm dưới 1% tổng số được điều tra (420.251 doanh nghiệp hoạt động).  

Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, để nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp, cần có những rà soát, đánh giá tổng thể, nhận diện các vấn đề cốt lõi, các nguyên nhân sâu xa dẫn tới tình trạng trên, từ đó, có những giải pháp phù hợp và hiệu quả nhằm phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình hy vọng và tin tưởng rằng, những ý tưởng, những sáng kiến quý báu tại Diễn đàn sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy doanh nghiệp nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản Việt Nam. Ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Các tham luận và ý kiến tại Diễn đàn tập trung bàn về 3 nhóm vấn đề chính: Thống nhất và nâng cao nhận thức về vai trò của Doanh nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; Vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phát triển Doanh nghiệp nông nghiệp; Thực trạng, giải pháp thu hút Doanh nghiệp tham gia trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới,

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thời gian qua còn rất hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng, cũng như nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp nước ta. Để thực hiện chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp, nông thôn nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội và của các thành phần kinh tế vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân trong nước và ngoài nước trong từng lĩnh vực, chuyên ngành thành các nhiệm vụ cụ thể, triển khai đến các địa phương.

 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt đến các cấp bộ đảng, từng đảng viên, chính quyền các cấp, doanh nghiệp, người dân về chủ trương, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp, nông thôn phục vụ tái cơ cấu ngành, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển; nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, cung cấp các dịch vụ kiểm dịch động thực vật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư nhân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện chính sách để tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với các giải pháp trên, cần nâng cao chất lượng quy hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản; nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…/.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2311023230
THB751.1782.44
SGD16992.1717177.76
SEK2438.252499.63
SAR6163.516405.36
RUB365.08406.81
NOK2505.462584
MYR5544.775616.55
KWD76107.2579093.6
KRW18.9820.5
JPY210.57216.73
INR326.93339.76
HKD2945.382989.49
GBP30460.4530731.63
EUR25659.7226430.39
DKK3400.153506.73
CHF23409.2623807.37
CAD17451.1517747.94
AUD15797.4216066.08
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG