The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong tổng GRDP của tỉnh chiếm 28,9%
28/10/2018 - Lượt xem: 445
Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 18.079,68 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 8,53% so với cùng kỳ năm 2016; ước thực hiện năm 2018 đạt 19.663 tỷ đồng và dự kiến năm 2020 đạt 22.460 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ngành công nghiệp đạt 8,14%/năm.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Trong những năm qua, ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển ổn định và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân cao, góp phần vào tốc độ tăng trưởng GRDP, đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh; cơ cấu nội bộ ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng cao tỷ trọng công nghiệp chế biến, nhất là đối với công nghiệp chế biến nông sản có nguồn nguyên liệu chủ lực tại địa phương.

Bên cạnh đó, các thành phần kinh tế được khuyến khích đầu tư với những cơ chế, chính sách thích hợp; kinh tế ngoài Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thu hút nhiều lao động. Một số ngành công nghiệp mũi nhọn, chủ lực có những thế mạnh và đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, như: Công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ nông sản, thủy điện, điện gió, điện mặt trời...

Môi trường đầu tư được cải thiện, cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trên địa bàn với nhiều ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về nguồn nguyên liệu của từng địa phương; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Qua đó, cơ cấu lao động đã chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.   

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện tốt quy hoạch công nghiệp, quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ, quy hoạch vùng trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh cùng với việc định hướng phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp được mở rộng sản xuất, thâm canh, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị, chất lượng, đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu để các nhà máy chế biến trên địa bàn phát huy được công suất.

Tuy nhiên, tăng trưởng ngành công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông, lâm sản phát triển chưa bền vững, chưa có sự liên kết ổn định tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm. Doanh nghiệp công nghiệp tuy có phát triển về số lượng nhưng nguồn vốn còn hạn chế, trình độ công nghệ ở mức trung bình yếu; việc tiếp cận vốn tín dụng còn gặp nhiều khó khăn.

Trình độ lao động còn thấp, lao động có kỹ năng chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu lao động, hệ thống đào tạo nghề trên địa bàn chưa đồng bộ. Vị trí địa lý không thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, hệ thống giao thông chưa hoàn chỉnh nên gặp rất nhiều khó khăn đến thu hút vốn. Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại khối ASEAN (ATIGA) có hiệu lực đã cắt giảm thuế nhập khẩu mạnh, riêng đối với các mặt hàng nông sản giảm còn 0% đến 5% đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình sản xuất của các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với lĩnh vực mía đường.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Mục tiêu tổng quát trong thời gian tới là phát triển các ngành công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2030. Phát triển công nghiệp là yếu tố bảo đảm sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh. Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng và lao động trong nông nghiệp, bảo đảm mục tiêu xóa đói, giảm nghèo đối với lao động và dân cư nông thôn.

Tiếp tục huy động các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh, nhất là đối với ngành công nghiệp chế biến nông sản chủ lực, ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Phát triển các ngành công nghiệp trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa ở thị trường trong nước và nước ngoài. Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông sản chủ lực tập trung, theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Phát triển công nghiệp tỉnh Gia Lai phải đảm bảo phát triển ổn định, bền vững và bảo vệ môi trường.

Trong đó, mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 là tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong tổng GRDP của tỉnh chiếm 28,9%.

Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp - xây dựng đạt 8,49%/năm (trong đó: Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp đạt 8,14%/năm).

Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2030 là tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong tổng GRDP của tỉnh chiếm trên 30% (trong đó: Tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm trên 60% trong cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp - xây dựng).

Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp - xây dựng đạt trên 8,5%/năm (trong đó: Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp đạt từ 8% đến 8,5%/năm).

Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ đạt trên 50% (hiện nay tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ là 30%).

Tải Kế hoạch 166-KH/TU TẠI ĐÂY.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG