The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc
23/12/2018 - Lượt xem: 406
Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Gia Lai, cùng với công nghiệp, dịch vụ, du lịch…năm 2018, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định; giá trị sản xuất ước đạt 27.054,7 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 535.364 ha, tăng 0,66% so với cùng kỳ. Tăng cường chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, tái canh cây cà phê, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trong sản xuất. Một số chương trình, dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện (nhất là chương trình tái canh cây cà phê, ứng dụng tưới tiết kiệm nước). Đã chuyển đổi 666 ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác, đạt 38,1% kế hoạch. Tái canh 3.358 ha cà phê, đạt 147,9% kế hoạch (lũy kế 3 năm 2016 - 2018 thực hiện 9.521 ha đạt 69,7% kế hoạch 2016 - 2020).  

Ứng dụng công nghệ tưới nước tiên tiến và tiết kiệm nước 23.571 ha (2.956 ha hồ tiêu, 10.452 ha cà phê, 2.500 ha cây ăn quả, 3.407 ha rau, màu, 2.805 ha mía…). Đến nay, có 03 doanh nghiệp và 05 hợp tác xã triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo mô hình cánh đồng lớn với 155 điểm xây dựng, tổng diện tích 3.040 ha (mía, lúa, cà phê), với 1.385 hộ tham gia, thực hiện trên địa bàn 59 xã thuộc 10 huyện, thị xã. Riêng kế hoạch năm 2018, hiện nay đang thẩm định 11 dự án xây dựng cánh đồng lớn về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tổng quy mô 2.641 ha/24 cánh đồng lớn.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, trang trại có bước phát triển. Trong năm đã thu hút 10 dự án đầu tư vào chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh hiện có 33 trang trại chăn nuôi bò quy mô tập trung và 89 trại chăn nuôi lợn, 88 trại gia cầm.  Tổ chức công bố công khai, bàn giao kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng cho địa phương, đơn vị có liên quan để triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trong một lần kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là công tác trồng rừng tại huyện Krông Pa

Trong năm, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ nét. Công tác trồng rừng, chăm sóc, giao khoán bảo vệ rừng, khai thác rừng trồng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Ước trồng mới 7.000 ha rừng, đạt 100% Nghị quyết, tăng 6,97% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng chiếm 46,35%, đạt so với Nghị quyết. Đã giao khoán quản lý, bảo vệ rừng và hợp đồng bảo vệ rừng 152.833 ha rừng, đạt 88,59% kế hoạch; chăm sóc 10.518 ha rừng, đạt 100% kế hoạch; khai thác gỗ rừng trồng 132.000 m3, đạt 132% kế hoạch (giảm 4,41% so với cùng kỳ).

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tích cực. Dự kiến đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 60/184 xã, chiếm tỷ lệ 32,6%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Có 28 làng thuộc 26 xã của 17 huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng mô hình điểm làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với những kết quả đạt được, tình hình sản xuất một số lĩnh vực của tỉnh còn khó khăn. Giá cả một số mặt hàng nông sản ở mức thấp (tiêu, cao su, cà phê…), sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, chưa tạo được sự lan tỏa. Vẫn còn xảy ra một số vụ phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, chống người thi hành công vụ nổi cộm ở một số địa phương. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thời gian đến, tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ giới hóa vào phát triển cánh đồng lớn; tiếp tục quan tâm thực hiện tái canh cây cà phê, ứng dụng tưới tiết kiệm nước vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; quyết tâm phấn đấu huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tiếp tục nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. 

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG