The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nỗ lực kéo giảm nợ thuế
16/03/2018 - Lượt xem: 2729
Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 24-1-2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ đã nêu rõ: “Phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước”. Giảm nợ đọng thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách vừa là chỉ tiêu phấn đấu, vừa là thách thức mà ngành Thuế và các địa phương phải thực hiện trong năm ngân sách này.

Năm 2017, ngành Thuế tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, thực hiện công khai danh sách các đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, trong thực tế, tình hình nợ đọng thuế toàn ngành còn cao so với chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng tiền tính phạt nộp chậm của nợ khó thu. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, hộ kinh doanh gặp khó khăn về tài chính, thua lỗ kéo dài, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh.

Quầy giao dịch tại Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Đ.T
Quầy giao dịch tại Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Đ.T

Tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2017 là 909,1 tỷ đồng, tăng 36,8 tỷ đồng (tương đương 4,2%) so với cuối năm 2016. Trong đó, nợ khó thu là 562,3 tỷ đồng, tăng 36,6 tỷ đồng (7%); nợ chờ xử lý 83,7 tỷ đồng, tăng 51,7 tỷ đồng (161%); nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày 263,2 tỷ đồng, giảm 51,5 tỷ đồng (16,4%). Khoản tiền phạt và tiền chậm nộp là 365,9 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng (11,2%), nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp còn nợ đọng lớn. Thông qua thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, cơ quan chức năng đã thu nợ năm 2016 được 222,4 tỷ đồng (bằng biện pháp quản lý nợ 204,6 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 17,8 tỷ đồng), chiếm 71% tổng số nợ có khả năng thu tính đến ngày 31-12-2016.

Quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, tập trung thu các khoản nợ có khả năng thu (khoảng 318 tỷ đồng) là một trong những giải pháp phấn đấu tăng thu cho ngân sách mà ngành Tài chính tỉnh đề ra trong năm nay. Đồng thời, cơ quan Thuế thực hiện quyết liệt các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ đọng lớn, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng địa phương đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ mà Tổng cục Thuế giao.

Tại buổi gặp mặt ngành Tài chính tỉnh cuối tháng 2 vừa qua, liên quan đến các khoản nợ thuế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lưu ý, cần tách bạch phân loại các khoản nợ khó đòi, nợ có khả năng thu, nợ chưa được xóa vẫn tiếp tục phát sinh dẫn đến số nợ thuế ngày càng gia tăng. Khoản nợ nào có điều kiện, khả năng thu thì cần có biện pháp thích hợp để xử lý. Chúng ta phải làm chặt chẽ, không để thất thu ngân sách nhà nước nhưng cũng không để doanh nghiệp thiệt thòi; cần chia sẻ, động viên và tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch để họ thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG