The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nhìn lại 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh
21/01/2014 - Lượt xem: 1837
Sau khi có Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp và các nông, lâm trường quốc doanh tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động nhận thức rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Qua 10 năm thực hiện, đã đạt được những kết quả tích cực.

Toàn tỉnh hiện có 18 nông, lâm trường quốc doanh, trong đó: 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp, 03 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp, 04 lâm trường. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng nông, lâm trường, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, làm rõ tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường để có giải pháp xử lý phù hợp. Xác định diện tích đất cần giữ lại cho từng nông, lâm trường; diện tích đất giao cho địa phương để giao cho các hộ nông dân theo pháp luật gắn với thực hiện chủ trương giao đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; giao cho các tổ chức, cá nhân thuê sử dụng theo quy định của pháp luật. Sau sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện bàn giao phần vốn doanh nghiệp nhà nước về cho Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trên 29 tỷ đồng; đồng thời nộp về SCIC trên 210 tỷ đồng thu từ bán phần vốn Nhà nước.

Tổng số lao động của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua sắp xếp, chuyển đổi là 3.454 người; trong đó tập trung chủ yếu lao động là hộ nhận khoán 2.621 người (tăng 1.302 người so với trước khi sắp xếp), số lao động trong biên chế giảm còn 833 người (giảm 1.408 người). Tỉnh đã chỉ đạo giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với lao động dôi dư; tổng số lao động dôi dư được hỗ trợ là 76 người, với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng; đã giải quyết được 74 trường hợp, với kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh; các công ty nông nghiệp đã giao khoán hơn 3.100 ha đất sản xuất cho 3.557 hộ dân. Nhìn chung, việc áp dụng phương thức giao khoán mới đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người lao động; đảm bảo hài hoà lợi ích của “Người lao động - Doanh nghiệp - Nhà nước”. Phương thức giao khoán mới được người lao động đồng tình, hưởng ứng, tích cực đầu tư chăm sóc vườn cây theo hợp đồng khoán nên năng suất, chất lượng vườn cây ngày càng ổn định, phát triển bền vững, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người công nhân. Đồng thời, việc giao khoán theo phương thức mới giúp doanh nghiệp tinh giản bộ máy quản lý, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

 Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các công ty nông nghiệp sau sắp xếp, chuyển đổi có sự thay đổi tích cực; tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt hơn 283 tỷ đồng (tăng hơn 171 tỷ đồng so với trước khi sắp xếp), nộp ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng/năm. Thu nhập, đời sống của công nhân, người lao động ngày được nâng lên; thu nhập bình quân đạt hơn 4,2 triệu đồng/người/tháng.

Nhìn chung, qua 10 năm thực hiện việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh, tuy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm nhưng nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp và cán bộ, công nhân viên, người lao động về quan điểm đổi mới, củng cố và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh trong đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các nông, lâm trường quốc doanh đã thực hiện tốt việc rà soát, xây dựng lại phương án sản xuất, kinh doanh, tăng cường trách nhiệm trong quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên rừng, sử dụng nguồn vốn, tài sản và lao động. Nhiều nông, lâm trường quốc doanh đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc sản xuất các mặt hàng nông, lâm sản xuất khẩu chủ lực; hình thành và phát triển vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp chế biến của tỉnh; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, tham gia vào các lĩnh vực văn hoá - xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, tỉnh đã đề nghị Trung ương có chính sách phù hợp để khuyến khích các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông - lâm nghiệp vừa sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện các chính sách xã hội, quốc phòng, an ninh; sớm ban hành văn bản quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các hoạt động cụ thể của kiểm soát viên tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó có các công ty nông - lâm nghiệp; có chính sách cho vay ưu đãi trong việc trồng rừng sản xuất đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu theo hình thức tín chấp và xem xét cấp bổ sung số vốn điều lệ cho các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh…

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG