<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

11/09/2018 - Lượt xem: 134
Tình trạng người dân tại một số buôn làng vùng sâu, vùng xa của huyện Krông Pa, Gia Lai “đói vốn”, phải đi vay tư thương, đại lý kinh doanh nông sản với lãi suất cao vẫn diễn ra khá phổ biến dù đã được tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Khó khăn của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo cũng chính là cơ hội béo bở cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.
“Đói vốn” sản xuất 
 
Cứ vào đầu vụ sản xuất, một số bà con dân tộc Jrai ở các buôn làng vùng sâu huyện Krông Pa lại phải vay “nóng” tại các đại lý phân bón, nông sản với lãi suất rất cao. Các hộ vay với nhiều hình thức như: bằng vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hoặc bằng tiền mặt. Chị Ksor H'Nhuy (buôn Rok, xã Chư Gu) cho biết, năm ngoái, gia đình chị vay 20 triệu đồng đến bây giờ vẫn chưa trả hết. “Vì thiếu vốn nên mình phải mua nợ phân bón, thuốc diệt cỏ. Ngoài ra, đau bệnh mình cũng phải đi vay tiền, nhà hết gạo cũng phải đi vay gạo. Khi nào thu hoạch mì thì mình mới có tiền trả, không hết thì năm sau trả tiếp”. Cái vòng lẩn quẩn nợ cũ chưa trả hết lại tiếp tục nợ mới cứ bám riết lấy những gia đình khó khăn như chị H'Nhuy. Vì thế, việc vay vốn của các đại lý, tư thương với lãi suất cao theo hình thức “ứng trước trả sau” nếu các hộ dân đồng ý bán nông sản làm ra cho người cho vay trở nên phổ biến.
 
  Tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm hạn chế tín dụng đen trong vùng đồng bao dân tộc thiểu số.    Ảnh: Nguyên Bình
Tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm hạn chế tín dụng đen trong vùng đồng bao dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyên Bình