10/12/2014 - Lượt xem: 1246
Theo Báo cáo của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, năm 2014, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động và diễn biến phức tạp.

Trên địa bàn tỉnh, giá cả các mặt hàng nông sản thường xuyên biến động, nhất là giá mủ cao su liên tục giảm đã gây khó khăn cho sản xuất của các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân… Song với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt so với Nghị quyết. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người nghèo, bảo trợ xã hội.

Báo cáo nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt Nghị quyết đề ra (theo giá cố định năm 1994) đạt 12,71%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GDP bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng/năm, tăng 13,73% so với năm 2013. Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì được sự phát triển; giá trị sản xuất ước đạt trên 9.400 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 6,6% so với năm 2013. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng mạnh; việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thực hiện có hiệu quả. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng được chú trọng.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình có nhiều tiến bộ. Năm 2014, toàn tỉnh huy động được hơn 2.900 tỷ đồng để thực hiện Chương trìnhTrong đó: Vốn ngân sách 858,6 tỷ đồng; vốn lồng ghép với các chương trình, dự án trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới 735,2 tỷ đồng; vốn tín dụng 1.920,2 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 26,3 tỷ đồng; vốn nhân dân 96,2 tỷ đồng; vốn các nguồn lực khác 8,4 tỷ đồng; chọn 25 xã đạt từ 9 tiêu chí trở lên và yêu cầu các địa phương tập trung nguồn lực để đầu tư, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Sản xuất công nghiệp được duy trì, giá trị sản xuất ước đạt 8.386 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 11,4% so với năm 2013. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 33.130 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch và tăng 18,8% so với năm 2013; thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú, cung cầu hàng hóa đảm bảo. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao, ước đạt 580 triệu USD, bằng 193,3% Nghị quyết, tăng gấp 2,24 lần so với năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu ước cả năm đạt 80,3 triệu USD, bằng 236,2% so kế hoạch, tăng 38% so với năm 2013.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 13.250 tỷ đồng, bằng 100,3% Nghị quyết. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; xử lý nghiêm những vi phạm xảy ra. Trong năm nhiều công trình có vốn đầu tư lớn được triển khai thi công như mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Pleiku - Cầu 110, Quốc lộ 19, Dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay Cảng hàng không Pleiku...

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.346 tỷ đồng, bằng 103% Nghị quyết; nếu tính cả 380 tỷ đồng giảm do thực hiện Luật Thuế Giá trị gia tăng thì thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.726 tỷ đồng, đạt 128% dự toán Trung ương giao, bằng 114,6% Nghị quyết. Tỉnh đã chỉ đạo nhiều giải pháp tăng cường thu ngân sách, và chủ động cân đối các nguồn thu để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi. Tổng chi ngân sách địa phương cả năm ước thực hiện 8.470 tỷ đồng, bằng 108,3% so với kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Trong năm có 350 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, toàn tỉnh hiện có 3.020 doanh nghiệp đang hoạt động. Đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký 8.400 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục phát triển cả nguồn vốn huy động, doanh số và tổng dư nợ Dự ước đến cuối năm 2014, nguồn vốn ngân hàng huy động trên địa bàn tỉnh đạt 21.670 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2013, đạt 100% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 42.200 tỷ đồng, tăng 15%; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,01%. Hiện trên địa bàn có 26 tổ chức tín dụng với 110 điểm giao dịch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Năm 2014 tỉnh đã bố trí kinh phí để đầu tư dứt điểm 617 phòng học mầm non còn thiếu trên địa bàn. Hiện có 205/222 xã, phường, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt 92,3%; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,2%. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; hiện có 151 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 18,7%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phòng, chống dịch bệnh được chú trọng, trong năm không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng được triển khai đúng thời gian, đúng đối tượng. Năm 2014 ước chi trả trên 1.323 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 1.605 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch.

Các chương trình an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ; giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách người có công, các đối tượng xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tổ chức chu đáo các hoạt động thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết, ngày thương binh, liệt sỹ… Trong năm đã tổ chức lễ đón, truy điệu 55 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia hy sinh tại Campuchia về nước. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 14,7% (tương đương 46.500 hộ), tỷ lệ hộ thoát nghèo đạt 2,53% (tương đương 7.410 hộ); giải quyết việc làm mới cho hơn 24.055 lao động, bằng 100,2% Nghị quyết Trong đó xuất khẩu lao động 1.315 lao động, đạt 101% kế hoạch...

Năm 2015 là năm cuối thực hiện và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). Tại Hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2015, đó là: Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 12,98%. Tiếp tục quan tâm tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh; khuyến khích đầu tư chế biến sâu trong lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành 45 xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và xuất khẩu hàng hóa. Chủ động triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 đúng quy định, ưu tiên các dự án đã được phê duyệt, có trong quy hoạch. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo các khoản cân đối theo phân cấp. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo gắn với phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường đầu tư cho giáo dục tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung triển khai các chính sách về chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG