The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra
07/12/2016 - Lượt xem: 684
Năm 2016, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt những kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đạt 7,48% (theo giá so sánh 2010). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì được sự phát triển; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt hơn 24.520 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch, tăng 4,58% so với năm 2015. Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 526.300 ha, đạt 102,2% kế hoạch, tăng 3% so với năm 2015. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực; công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thực hiện Chương trình có nhiều tiến bộ với phương châm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và không để nợ đọng, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn và huy động đóng góp của cộng đồng xã hội, dân cư. Trong năm có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 30 xã. Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất ước đạt 16.658 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 9,7% so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước cả năm đạt 44.350 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch và tăng 16,7% so với năm 2015; thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú, cung cầu hàng hóa đảm bảo. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD, bằng 100% Nghị quyết, tăng 29% so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 17.051 tỷ đồng, bằng 100% Nghị quyết, tăng 9,18% so với cùng kỳ. Các công trình, dự án vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch được phân bổ theo đúng quy định.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.541 tỷ đồng, bằng 103,7% Nghị quyết, tăng 6,9% so với năm 2015. Tỉnh đã chỉ đạo nhiều giải pháp tăng cường đôn đốc công tác thu ngân sách, yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và chủ động cân đối từ các nguồn để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên. Tổng chi ngân sách địa phương cả năm ước thực hiện 8.930 tỷ đồng, bằng 104,1% so với kế hoạch, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện để các dự án đầu tư sớm được triển khai thực hiện; đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đăng ký 3.535 tỷ đồng, bình quân 121 tỷ đồng/dự án. Ngoài ra có hơn 30 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm đăng ký triển khai với vốn đăng ký khoảng 5.000 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo một số tình hình thu - chi ngân sách năm 2016 tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; công tác giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng tuổi đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; trong năm, đã công nhận thêm 37 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 197 trường, chiếm 23,82%, vượt kế hoạch đề ra. Kỳ thi tốt nghiệp quốc gia năm 2016 kết hợp với tuyển sinh đại học, cao đẳng diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phòng, chống dịch bệnh được chú trọng, nhất là dịch sốt xuất huyết. Công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng được triển khai đúng thời gian, đúng đối tượng. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo chuẩn mới là 61,26%; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,34 người, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. An toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục hoàn thiện, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa; tăng cường các hoạt động thể dục thể thao; chú trọng hoạt động quản lý du lịch. Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Giải quyết việc làm mới cho 24.787 lao động, đạt 101,2% Nghị quyết (trong đó xuất khẩu lao động 1.361 người). Giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách người có công, các đối tượng xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là đã kịp thời giải quyết, khắc phục khó khăn do hạn hán gây ra; tổ chức chu đáo các hoạt động thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết, ngày thương binh, liệt sỹ…

Về nhiệm vụ năm 2017, Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của năm 2016; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG