07/06/2014 - Lượt xem: 1440
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2011 về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2006 - 2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2011 - 2015 và năm 2012 và Kết luận số 74-KL/TW ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảngvề tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đối mới mô hình tăng trưởng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án cơ cấu kinh tế của Chính phủ; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Qua triển khai thực hiện, tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực.

Ảnh internet

Công tác tái đầu tư công trên địa bàn tỉnh có những sự chuyển biến tính cực, sự đổi mới trong chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền đã nâng cao hiệu quả đâu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách bố trí giai đoạn 2011 - 2013 là 4.488 tỷ đồng (năm 2011: 1.284 tỷ đồng năm 2012: 1.478 tỷ đồng năm 2013 1.456 tỷ đồng) đầu tư cho 269 công trình khởi công mới, thực hiện chủ trương cơ cấu lại đầu tư, tập trung vốn cho những dự án trọng điểm. Công tác thu hút vốn đầu tư được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, tỉnh đã ban hành văn bản về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; đã lập báo cáo tóm tắt 17 dự án để kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2013 - 2015.

Việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã thức đẩy các ngân hàng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao được chất lượng dịch vụ, góp phần xử lý nợ xấu, an toàn hệ thống được củng cố, nguồn vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân đảm bảo và thông thoáng hơn trước. Mạng lưới chi nhánh ngân hàng đã đáp ứng việc huy động vốn, dịch vụ tiện ích cho các tổ chức kinh tế và tầng lớp nhân dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được tập trung chỉ đạo. Hiện nay, có 18 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu với tổng vốn là 1.695 tỷ đồng, tập trung vào 02 đơn vị (Công ty Khai thác công trình thủy lợi 1.500 tỷ và Công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết 64 tỷ); 16 doanh nghiệp còn lại với quy mô vốn chủ sở hữu rất hạn chế, đặc biệt là các công ty lâm nghiệp. Sau khi cổ phần hóa và sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, đã góp phần đẩy nhanh kinh tế ở địa phương.

Công tác đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng được quan tâm và triển khai thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng được chú trọng; các vùng chuyên canh cây công nghiệp được hình thành cung ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2013 đạt 7,63%. Giá trị sản xuất trong chăn nuôi đạt 377 tỷ đồng (năm 2011) tăng lên 445 tỷ đồng (2013). Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được cải thiện; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới được triển khai đạt hiệu quả bước đầu, năm 2013 đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư. Triển khai nhiều chính sách giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đặc biệt quan tâm tuyển lao động là người dân tộc thiểu số vào làm việc trong các doanh nghiệp. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được mở rộng và phát triển; hiện nay toàn tỉnh có 06 bệnh viện tuyến tỉnh, 07 trung tâm thuộc hệ y tế dự phòng, 17 bệnh viện đa khoa cấp huyện, 222 xã, phường, thị trấn có y tế hoạt động; 101 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 45,5%. Hệ thống giáo dục và đào tạo phát triển về qui mô, cơ sở vật chất trường lớp và chất lượng dạy học được nâng lên; khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng khó khăn và thuận lợi ngày càng thu hẹp, trình độ dân trí ở vùng sâu vùng xa được cải thiện, phục vụ công tác giảm nghèo hiệu quả...

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2311023230
THB752.85784.25
SGD17044.9517231.13
SEK2448.792510.44
SAR6163.516405.36
RUB368.53410.65
NOK2524.22603.32
MYR5562.185634.19
KWD76107.2579093.6
KRW19.2720.81
JPY208.57214.68
INR327.58340.43
HKD2946.812990.94
GBP31110.9531387.92
EUR25758.8126532.46
DKK3413.843520.85
CHF23345.0423742.06
CAD17467.0817764.13
AUD15896.2116166.55
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG