The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 12 năm 2014
31/12/2014 - Lượt xem: 1344
Thực hiện Chương trình làm việc tháng 12 năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra và đạt những kết quả tích cực.

Về kinh tế, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa, triển khai kế hoạch gieo trồng vụ đông xuân 2014 - 2015 đảm bảo thời vụ. Vụ đông xuân 2014 - 2015, tính đến 25/12/2014 toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 21.542 ha cây trồng các loại, bằng 33,6% kế hoạch và bằng 72% so với cùng kỳ. Công tác phòng trừ sâu bệnh được chú trọng, đã xuất hiện một số bệnh thông thường, mức độ gây hại không lớn, không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Chăn nuôi tiếp tục phát triển và có xu hướng tăng so với tháng trước. Công tác phòng, chống cháy rừng được thực hiện hiệu quả; hoàn thành việc điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2012 - 2015, xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh minh họa

 

Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trong tháng đều tăng so với tháng cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 12 ước đạt 2.340 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 47,25% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ ước đạt hơn 3.343 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,22% so với tháng trước; tăng 2,36% so với tháng 12 năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 47 triệu USD, tăng 8,06% so với tháng trước. Khối lượng vận chuyển hàng hóa, hành khách, luân chuyển tăng hơn so với tháng trước, doanh thu vận tải ước đạt hơn 243 tỷ đồng, tăng 1,72% so tháng trước. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 13.145 tỷ đồng, đạt 99,59% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.346 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.508 tỷ đồng, bằng 108,8% kế hoạch. Tình hình huy động vốn và cho vay của ngân hàng nhà nước đạt so với kế hoạch năm.

​Về văn hóa - xã hội, đã tăng cường công tác quản lý chất lượng giáo dục ở các trường mầm non, phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, chú trọng công tác chuẩn bị cho kỳ thi và sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2014 - 2015. Tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2014. Công tác y tế tích cực triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án về y tế đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được chú trọng, đảm bảo chất lượng thực phẩm phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch luôn bám sát định hướng chỉ đạo của tỉnh. Trong tháng, đã tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; kết quả Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015. Tổ chức các hội thao trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Tình hình đời sống của dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2014 tương đối ổn định và có phần được cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đối tượng chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhất là, đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có nguy cơ thiếu đói, với chủ trương không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết. Các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Lễ Giáng sinh (Lễ Noel) 2014 được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn và đảm bảo an ninh trật tự.

Các các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực nội chính; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động móc nối phục hồi FULRO, "Tin Lành Đê Ga", vượt biên, bóc gỡ xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn”. Tạo điều kiện để đạo Công giáo và Tin lành Việt Nam (miền Nam) tổ chức các hoạt động trong dịp Lễ Giáng sinh (Lễ Noel) 2014 theo chương trình, nội dung đã đăng ký với chính quyền địa phương; đồng thời đã phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá và các hoạt động mê tín dị đoan. Triển khai đồng bộ công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn; lực lượng công an các đơn vị địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong xây dựng hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, các phong trào thi đua yêu nước mừng Đảng, mừng Xuân Ất mùi và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là tích cực tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khoá XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015 và đại hội đảng các cấp. Công tác tổ chức, cán bộ đã tập trung đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2014 theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tiến hành tổng hợp, bổ sung quy hoạch cán bộ của các đơn vị trực thuộc và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đôn đốc các đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đồng thời, thống kê số liệu tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ báo cáo Trung ương theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn, thư khiếu nại của đảng viên, tổ chức đảng.

Công tác dân vận được triển khai thực hiện tốt, với phương châm hướng về cơ sở, bám dân, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo; các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945 - 10/12/2013), 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2013), 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG