The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Lĩnh vực tài chính - ngân hàng tiếp tục đạt được kết quả tích cực
07/07/2018 - Lượt xem: 457
Trên địa bàn hiện có 21 chi nhánh ngân hàng thương mại, 01 chi nhánh ngân hàng Hợp tác xã, 01 chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, 01 chi nhánh ngân hàng phát triển và 06 quỹ tín dụng nhân dân với 125 điểm giao dịch.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 2.251,3 tỷ đồng, bằng 56,52% dự toán trung ương giao, bằng 53,6% dự toán HĐND tỉnh giao (bằng 50,03% kế hoạch phấn đấu), tăng 3,25% so với cùng kỳ, có 03 địa phương có số thu dưới 50% kế hoạch (gồm: Đức Cơ đạt 44,9%, Đăk Pơ đạt 46,6%, An Khê 47,0%).

Các khoản thu cân đối ngân sách đạt 2.246 tỷ đồng, bằng 56,39% dự toán trung ương giao, bằng 53,48% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3,25% so với cùng kỳ; trong đó thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 49,38% dự toán HĐND tỉnh giao, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 60,61%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 260%, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 51,84%, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 49,23%, thu tiền sử dụng đất đạt 63,23%. 6 tháng đầu năm, đã thu được 171,8 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2017 chuyển sang. (có phụ lục số 2 kèm theo)

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng ước đạt 5.076,97 tỷ đồng, bằng 42,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,47% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc khắc phục kiến nghị của Thanh tra Chính phủ năm 2013 đạt 68% (do số tiền dự án 77,6 tỷ đồng của Công ty VKland hiện đang đề nghị điều chỉnh dự án và 8,069 tỷ đồng tiền bán gỗ chuyển đổi mục đích của dự án trồng cao su năm 2008 hiện thi hành án đang xử lý); thực hiện kiến nghị của Kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2012 đạt 94%, năm 2014 đạt 99%, năm 2015 đạt 93%, năm 2016 đạt 97,38%.

Ngành ngân hàng chấp hành nghiêm túc các quy định về mức lãi suất huy động, cho vay tối đa. Tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi như: Cho vay tái canh cà phê, hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tưới tiết kiệm nước, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến hết tháng 6 ước đạt 34.200 tỷ đồng, tăng 10% so với so với cùng kỳ và tăng 6% so với cuối năm 2017; tổng dư nợ cho vay 82.100 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ và tăng 5% so với cuối năm 2017; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,67% tổng dư nợ (550 tỷ đồng), giảm 0,53% so với cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm có 03 chi nhánh ngân hàng mới đi vào hoạt động (Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng hải và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bắc Gia Lai). Trên địa bàn hiện có 21 chi nhánh ngân hàng thương mại, 01 chi nhánh ngân hàng Hợp tác xã, 01 chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, 01 chi nhánh ngân hàng phát triển và 06 quỹ tín dụng nhân dân với 125 điểm giao dịch. Toàn tỉnh có 172 máy ATM và 811 POS; có 1.819 đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản với 58.713 thẻ.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay hỗ trợ. Năm 2018 tỉnh đã tiếp tục bổ sung 10 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách (tổng vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh đến nay là 95 tỷ đồng).

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG