The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Làm gì để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp
22/01/2014 - Lượt xem: 2394
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ gần đây đều nhất quán quan điểm là phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng giá trị kinh tế ngành chăn nuôi và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt trong tổng giá trị ngành nông nghiệp

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XII năm 2000 đã xác định: “Phát triển nhanh sản xuất nông lâm nghiệp hàng hoá; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, phấn đấu đưa chăn nuôi trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hoá chính....” và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiếp tục khẳng định: Phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao”. Nói cách khác, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ gần đây đều nhất quán quan điểm là phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng giá trị kinh tế ngành chăn nuôi và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt trong tổng giá trị ngành nông nghiệp.

Tuy vậy, theo số liệu thống kê từ năm 2002 đến năm 2012 của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai, cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ) của tỉnh chuyển dịch hết sức chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh.

Năm 2002 ngành trồng trọt chiếm 88,22%; chăn nuôi chiếm 11,47% và dịch vụ chiếm 0,31% trong tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Tỉ lệ tương ứng năm 2003 là 87,43%; 12,29%; 0,29%. Năm 2004 là 88,41%; 11,16%; 0,43%. Đến năm 2011 là 92,46%; 7,36%; 0,18% và đến năm 2012 tỉ lệ này là 91,58%; 8,19%; 0,23%. Theo số liệu nêu trên thì chẳng những tỉ trọng giá trị kinh tế ngành chăn nuôi và dịch vụ không tăng mà còn giảm trong cơ cấu GDP của ngành nông nghiệp.

Về chăn nuôi, trước hết đó là chưa có bước đột phá cả phương thức chăn nuôi và cơ cấu vật nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc.

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê và đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Gia Lai đang là một trong số ít tỉnh có số đại gia súc lớn nhất nước, trong đó bò chiếm khoảng 96% tổng đàn. Tuy vậy, với phương thức chăn thả tự nhiên theo tập quán lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số nên thể trọng, chất lượng thịt và giá trị kinh tế của mỗi đầu con đại gia súc chưa cao. Mặt khác, với phương thức chăn thả tự nhiên, trong khi diện tích đồng cỏ ngày càng bị thu hẹp do thời gian gần đây các thành phần kinh tế tập trung phát triển diện tích cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như cao su, cà phê, hồ tiêu, điều... nên không có điều kiện để tăng nhanh về mặt tổng đàn; bình quân tổng đàn mỗi năm tăng chưa đầy 5000 con là quá ít đối với một địa phương có diện tích rộng như Gia Lai.

Nguyên nhân chủ yếu là do phương thức chăn nuôi vẫn chủ yếu theo hình thức truyền thống lâu nay. Ngoại trừ heo và gia cầm đã được chú trọng chăn nuôi theo phương thức công nghiệp thì chăn nuôi trâu, bò vẫn theo phương thức chăn thả tự nhiên, nhỏ lẻ theo hình thức gia đình với quy mô từ vài đến vài chục con/hộ. Mục đích của việc chăn nuôi phần lớn là tận dụng thức ăn, đồng cỏ và sức lao động của từng gia đình chứ chưa phải trọng tâm là sản xuất hàng hóa. Với kiểu chăn nuôi này thì tình trạng phối giống trực hệ là phổ biến nên trọng lượng của mỗi con bò ngày càng giảm và chất lượng thịt chưa cao nên giá trị và hiệu quả kinh tế thấp. Mặt khác, với phương thức chăn nuôi này thì việc lai hóa đàn bò gặp rất nhiều khó khăn, chính vì thế mà tỷ lệ lai hóa vẫn đạt thấp theo mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp ở tỉnh đã đề ra. Ngoài ra, là địa phương có diện tích mặt nước ao, hồ rất lớn nhưng những năm qua việc đầu tư phát triển chăn nuôi cá nước ngọt chưa được quan tâm đúng mức.

Ngoài các loại gia súc, gia cầm được chăn nuôi truyền thống, những năm qua nông dân một số địa phương cũng có tự phát thử nghiệm các mô hình chăn nuôi nhím, heo rừng... nhưng quy mô còn quá nhỏ bé và cũng chưa khẳng định được hiệu quả kinh tế mà mô hình mang lại.  

Về dịch vụ, là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được chú trọng khai thác đúng mức.

Gia Lai có diện tích tự nhiên rộng lớn, có tiềm năng phát triển mạnh về sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản nhưng hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất chưa nhiều. Đơn cử như dịch vụ làm đất, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc, thu hoạch, chế biến nông sản... là những lĩnh vực còn bị bỏ ngỏ hoặc còn rất sơ khai, manh mún. Lĩnh vực cung ứng vật tư, phân bón, tiêu thụ sản phẩm tuy có được chú trọng và phát triển khá mạnh nhưng còn qua nhiều tầng nấc nên nông dân vẫn bị ép giá khi bán sản phẩm; vẫn mua phải phân bón, thuốc trừ sâu giả hoặc kém chất lượng.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để tăng nhanh tỉ trọng của ngành chăn nuôi và dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ?.

Về chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc đòi hỏi phải đẩy mạnh chuyển đổi phương thức từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi công nghiệp.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của các tỉnh Tây Nguyên đã mở ra triển vọng chăn nuôi bò theo phương thức công nghiệp đối với tỉnh, mà cụ thể là Gia Lai đã ký kết với Tập đoàn TH True Milk triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại xã Tơ Tung và Kông Lơng Khơng thuộc huyện Kbang với tổng vốn đầu tư trên 12.000 tỉ đồng. Khi dự án được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực, hi vọng nhiều dự án chăn nuôi bò và nhiều gia súc, gia cầm  khác theo phương thức công nghiệp sẽ được phát triển mạnh không chỉ ở Kbang mà ở cả nhiều địa phương khác. Đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp để tăng nhanh tỷ lệ lai hóa đàn bò, nạc hóa đàn heo như mở các đại lý, các điểm dịch vụ thụ tinh, truyền giống nhân tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Nghiên cứu, xây dựng dự án, đẩy mạnh tuyên truyền và đầu tư vốn cho việc chăn nuôi cá nước ngọt nhằm từng bước khai thác có hiệu quả mặt nước hệ thống ao hồ hiện có; tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi. Đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nhận thức từ chăn nuôi để phục vụ tiêu dùng của gia đình, dòng họ sang chăn nuôi hàng hóa - nuôi để bán.   

Về dịch vụ, ngoài lĩnh vực cung ứng vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu hay tiêu thụ sản phẩm đã được thực hiện khá tốt thì lĩnh vực rất cần được quan tâm đó là khâu làm đất; bởi, hiện nay đại bộ phận khâu lao động nặng nhọc này vẫn được làm thủ công.

Tổ chức nhiều loại hình dịch vụ như tổ dịch vụ làm đất, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc, thu hoạch, chế biến nông sản, nhất là chăm sóc, thu hoạch cà phê, mỳ, hồ tiêu; cung ứng cây giống, con giống; cung ứng vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu; tiêu thụ sản phẩm ... Tổ chức cung ứng lao động (dịch vụ cung ứng lao động) khi vào mùa chăm sóc, thu hoạch các sản phẩm nói trên từ các huyện phía đông, đông nam của Tỉnh lên các huyện phía tây để vừa giải quyết tình trạng thiếu lao động ở đây vừa giảm thời gian nông nhàn vừa tăng thêm thu nhập cho lao động ở các huyện phía đông, đông nam của tỉnh.

Nếu được quan tâm tổ chức thực hiện những nội dung nói trên chắc chắn tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ trong tổng GDP của ngành nông nghiệp Gia Lai sẽ có mức tăng trưởng khá trong thời gian tới./. 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG