The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã
26/03/2017 - Lượt xem: 755
Chiều ngày 21/3/2017, Liên minh Hợp tác xã và Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã giai đoạn 2017 - 2020”.

Chương trình phối hợp nhằm mục tiêu: Phát huy vai trò của phụ nữ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế hộ có hiệu quả góp phần vào phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã. Hình thành chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản góp phần quan trọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 có 03 hợp tác xã do hội phụ nữ thành lập, quản lý và hoạt động đúng quy định của Luật Hợp tác xã 2012, chú trọng phát triển các hợp tác xã sản xuất nông sản chủ lực, đảm bảo bền vững.

 

Nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp tập trung vào 4 hoạt động chính: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã; phối hợp tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và đề xuất những chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã của phụ nữ và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế.

Đây là chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia phát triển hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu mới, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Thu Trinh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG