The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 tiếp tục chuyển biến tích cực
12/10/2016 - Lượt xem: 869
Theo báo cáo của Tỉnh ủy, trong 9 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Vụ mùa năm 2016 (tính đến 25/9/2016), toàn tỉnh gieo trồng được 203.570 ha cây trồng các loại, đạt 99% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành tăng cường công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng; các đơn vị chủ rừng đã thực hiện tốt việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cháy cao, 9 tháng đầu năm không xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và không để nợ đọng, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn và huy động đóng góp của cộng đồng xã hội, dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 11.254 tỷ đồng, bằng 67,6% so với kế hoạch, tăng 0,85% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 34.217 tỷ đồng, bằng 77,4 % so với kế hoạch, tăng 14,6% so với cùng kỳ; các biện pháp bình ổn giá cả thị trường được triển khai tích cực. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 280 triệu USD, bằng 70% so với Nghị quyết, tăng 28,4% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 100 triệu USD, bằng 69% kế hoạch.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt hơn 12.137 tỷ đồng, bằng 71,2% so với Nghị quyết, tăng 8% so với cùng kỳ. Các công trình, dự án thuộc kế hoạch năm 2016 được phân bổ vốn đầu tư đúng quy định; đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư, triển khai thi công, giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ; kiên quyết xử lý những tồn tại, vi phạm của một số chủ đầu tư, đơn vị thi công. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án. Trong 9 tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 352 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 2.276 tỷ đồng; 56 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 3,8%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.583 tỷ đồng, bằng 75,6% so với Nghị quyết, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6.141 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Hoạt động tín dụng, ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt việc huy động và cho vay vốn, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế.

 Quang cảnh hội nghị.          Ảnh: V.H

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ảnh GLO

Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2016, đảm bảo an toàn, chất lượng và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng giáo dục không ngừng được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, tỉnh đã chỉ đạo tập trung kiểm tra, đôn đốc, khống chế, kiên quyết không để lây lan và hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong. Đến nay có 98 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo tiêu chí mới, đạt 44,14%.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách tiếp tục được phát huy; chế độ chính sách đối với người có công được giải quyết kịp thời, đúng quy định, nhiều địa phương kêu gọi, vận động xã hội hóa xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình chính sách có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm; 9 tháng đầu năm đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 1.168 người, giải quyết việc làm cho 18.817 lao động (có 1.092 người xuất khẩu lao động), đạt 76,8% Nghị quyết. Hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các hoạt động văn hóa, du lịch, khoa học, công nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác chỉ đạo phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả của hạn hán được triển khai kịp thời, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn trong mùa khô năm 2016 trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nguồn vốn huy động, cho vay ngân hàng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ kịp thời, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động triển khai kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển; quan tâm và chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng...

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG