20/08/2018 - Lượt xem: 397
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 07 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai đã đạt được những mục tiêu quan trọng.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 105,23%, lâm nghiệp đạt 100,55% và thủy sản đạt 102,4%. Phát triển nông nghiệp đã từng bước gắn kết với phát triển công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn, giải quyết cơ bản việc làm. Thu nhập của dân cư nông thôn tăng gấp 2,7 lần so với năm 2010. Lao động nông nghiệp chiếm khoảng 61,41% lao động xã hội, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đã qua đào tạo đạt trên 26% khắc phục một phần lao động nông nhàn thiếu việc làm; có 180 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm, chiếm 98%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn từng bước được đầu tư hoàn thiện, nhất là hệ thống đường giao thông kiên cố gắn kết từ huyện về xã và đường liên xã, thủy lợi với hệ thống kênh mương xây mới bảo đảm nước tưới cho hàng ngàn ha đất canh tác rau màu, cây công nghiệp; trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng… đã tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của tỉnh. Từng bước thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, tổ chức các mô hình liên kết sản xuất, mô hình cánh đồng lớn, hợp tác kinh tế tập thể trong nông nghiệp rõ nét nhất trong sản xuất, tiêu thụ mía đường, cà phê và cung ứng vật tư nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, như: Cà phê, hồ tiêu, cao su, mía đường, sắn… một số cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh (cà phê, hồ tiêu, rau quả…) chuyển đổi theo hướng từng bước có hiệu quả cao. 

 

Từ kết quả đạt được đã thúc đẩy nhiều vấn đề xã hội tiếp tục chuyển biến. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng lên; thực hiện có hiệu quả, bền vững công cuộc xóa đói, giảm nghèo; tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm dần qua từng năm. Môi trường nông thôn được quan tâm; chủ động triển khai các biện pháp thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu; ngăn chặn, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường. Công tác tuyên truyền đã lan tỏa trong cả hệ thống chính trị, từ cán bộ, công chức, viên chức đến công nhân, nhân dân lao động. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động, đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức khác nhau, thu hút ngày càng nhiều các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình.

Nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển

Có thể khẳng định, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 07 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Gia Lai đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

 Theo đó, vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết cần thường xuyên, sâu sát, quyết liệt cùng với sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Thực tiễn cho thấy nơi nào người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể có quyết tâm chính trị cao và có giải pháp quyết liệt các bước đi cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm từng tiêu chí, từng địa phương xây dựng nông thôn mới thì trong cùng hoàn cảnh còn nhiều khó khăn vẫn tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, sâu rộng, đa dạng hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng việc tuyên truyền đến hộ dân để người dân hiểu và tham gia thực hiện Chương trình. Xác định nhân dân là chủ thể trong xây dựng và phát triển nông thôn mới, lấy nền tảng sức dân là cơ bản, các ngành hỗ trợ, định hướng giúp các địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tránh tư tưởng nóng vội chạy theo thành tích; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dân trong công cuộc phát triển nông thôn.

Cùng với đó, xây dựng nông thôn mới phải phù hợp với điều kiện sinh sống của nhân dân và đặc điểm của xã; tạo điều kiện để mỗi địa phương tự chủ trong việc xác định nhu cầu đầu tư và phân bổ nguồn lực. Quyết định đầu tư công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch. Khẳng định hiện tại và trong thời gian đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vẫn là nội dung cốt lõi, là nền tảng thực hiện các tiêu chí khác. Mỗi địa phương cần lựa chọn, xác định các loại hình sản xuất là thế mạnh của địa phương phù hợp đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp để vận động người dân tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt là thi đua trong cộng đồng dân cư, khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong tạo và nhân rộng mô hình mô hình tổ chức sản xuất, phát triển và tìm kiếm doanh nghiệp, thị trường bao tiêu nông sản sẽ tạo được sự khích lệ kịp thời, người dân sẽ phấn khởi tự liên kết sản xuất để có nguồn thu nhập ổn định góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG