The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Khu Công nghiệp Trà Đa: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 85 triệu USD
08/06/2018 - Lượt xem: 959
Với vị trí và tiềm năng phát triển, trong thời gian qua các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và nhiều đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước tới tham quan, tìm hiểu môi trường đầu tư.

Khu Công nghiệp Trà Đa (nguồn internet)

Trong 6 tháng đầu năm, Khu Công nghiệp Trà Đa đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đăng ký là 43,6 tỷ đồng và ban hành quyết định chấm dứt hoạt động oq dự án. Đến nay, Khu Công nghiệp Trà Đa có 46 nhà ddaaauf tư, thực hiện 51 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.959 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư đã thực hiện 1.355 tỷ đồng, đạt 69,17% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó có 04 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, vốn đầu tư đăng ký là 239 tỷ đồng và vốn đầu tư thực hiện là 239 tỷ đồng.

Trong tổng số 51 dự án đầu tư, có 35 dự án đã đi vào hoạt động, 12 dự án đang xây dựng và 04 dự án đang làm thủ tục thuê đất. Ước tính 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp 1.610 tỷ đồng; doanh thu công nghiệp 690 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 13 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 85 triệu USD.

Phần lớn các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, các chế độ lao động, tiền lương, BHXH được chi trả kịp thời. Hiện tại tại Khu Công nghiệp Trà Đa có 1.900 lao động, tăng 242 lao động. Trong đó lao động là đồng bào dân tộc thiểu số 469 người, tăng 33 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 5.100.000 đồng/người/tháng, đảm bảo theo quy định về mức lương tối thiểu vùng.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG