The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Khởi sắc trên vùng đất khó
16/01/2017 - Lượt xem: 2674
Mặc dù là một huyện nghèo của tỉnh, nhưng trong năm qua với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, Kông Chro đã có những khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thay đổi diện mạo của một vùng đất khó.

Kinh tế tiếp tục có bước phát triển đáng kể. Tổng giá trị sản xuất năm 2016 đạt 2.925,3 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bằng 99,7% kế hoạch, tăng 12,2% so với năm 2015. Việc triển khai thực hiện cánh đồng lớn có nhiều khởi sắc. Trên địa bàn huyện có 16 cánh đồng/45 nhóm hộ với 1.119,8 ha cây mía, có hợp đồng liên kết với Nhà máy Đường An Khê. Hiện nay có 266 ha/23 cánh đồng/115 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký tham gia cánh đồng lớn cây mía. Tập trung chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 555 tỷ đồng (tăng 9,9% so với năm 2015). Tổng khối lượng thi công các công trình đạt 100% kế hoạch, đã có 90/101 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 957 tỷ đồng (tính theo giá so sánh năm 2010), vượt 0,2% so với kế hoạch (tăng 14,5% so với năm 2015). Doanh thu vận tải đạt 63,7 tỷ đồng, vượt 7,6% kế hoạch (tăng 9,8% so với năm 2015). Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 23,67 tỷ đồng, vượt 11,6% Nghị quyết (bằng 93,37% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó, thu ngân sách huyện được 22,2 tỷ đồng, vượt 4,7% nghị quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro tháng 9/2016 

Cùng với kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Ngành giáo dục tiếp tục giữ vững thành quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, công nhận 13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập cho trẻ 5 tuổi bậc mầm non và tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đến nay đã có 05 trường đạt chuẩn. Cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, trang bị tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Ngành y tế thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, công tác y tế dự phòng. Tiếp tục quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cũng nh­ư công tác khám và điều trị kịp thời cho bệnh nhân, đến nay toàn huyện có 12 trạm y tế đạt chuẩn. Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói, giảm nghèo. Trong năm 2016 đã có 1.116 hộ thoát nghèo, hiện nay toàn huyện có 4.788 hộ nghèo (trong đó có 19 hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội, 213 hộ thuộc chính sách ưu đãi người có công), chiếm 45,04%, giảm 8,8% so với cuối năm 2015 (trong đó DTTS 4.598 hộ, chiếm 96,03%), 1.087 hộ cận nghèo (tăng 416 hộ so với cuối năm 2015), chiếm 10,22% (trong đó DTTS 840 hộ, chiếm 77,28%).

Hoạt động tín dụng cho đối tượng chính sách và hộ nghèo được đẩy mạnh giúp cho người vay tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn vay đầu tư phát triển sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Hoàn thành việc di dời 60 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sạt lở làng Brang, xã Đăk Pling đến nơi an toàn. Đồng thời, trình tỉnh thẩm định, phê duyệt và bổ sung dự án di dời 60 hộ dân làng Brang, xã Đăk Pling và dự án di dời tái định cư cho 43 hộ dân di cư tự do tại xã Chư Krey vào quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy hoạch bố trí dân cư.

Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác dân vận tiếp tục có nhiều đổi mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Năm 2017, huyện sẽ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong năm...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG