02/08/2018 - Lượt xem: 350
Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định. Tính đến ngày 30/6/2018, toàn huyện gieo trồng được hơn 28.287 ha cây trồng các loại, đạt 81,6% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ, vụ đông xuân 2017 - 2018 gieo trồng được 5.502 ha cây trồng các loại, đạt 100% kế hoạch. Vụ mùa gieo trồng được 22.785 ha cây trồng các loại, đạt 78,1% kế hoạch.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Công tác tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả được thực hiện tích cực; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn cho cây trồng, phòng, chống cháy mía trên địa bàn, tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 08 vụ cháy mía với tổng diện tích là 56,1 ha (xã Đăk Hlơ 20,55 ha, Kông Lơng Khơng 4,5 ha, Lơ Ku 2,8 ha, Tơ Tung 19,3 ha và xã Đông 9 ha). Chỉ đạo triển khai kế hoạch tái canh cây cà phê năm 2018, đã quyết định phê duyệt 282 hộ trồng tái canh cà phê với diện tích 223,71 ha; tổng hợp 254 hộ đăng ký hỗ trợ cây giống cà phê vối trồng tái canh năm 2018 với diện tích 193,11 ha, tương ứng với 121.421 cây; niên vụ 2017-2018, đã thực hiện được 03 cánh đồng mía lớn với tổng diện tích 127,42 ha, 169 hộ tham gia. Năm 2018, phấn đấu xây dựng 09 cánh đồng lớn sản xuất mía, 02 cánh đồng lớn sản xuất cà phê tại xã Sơ Pai, Sơn Lang và 01 cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Sơ Pai. Đồng thời, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, khai thác tốt các công trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được tăng cường, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; đồng thời, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh năm 2018.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ, trồng, chăm sóc và phòng, chống cháy rừng. Trong 6 tháng đầu năm, đã phát hiện 71 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng (giảm 22 vụ so với cùng kỳ), trong đó, mua bán, cất giữ gỗ trái phép 38 vụ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 14 vụ, khai thác rừng trái phép 10 vụ, chế biến lâm sản trái phép 04 vụ, vi phạm thủ tục trình kiểm 01 vụ và phá rừng trái phép 04 vụ (diện tích bị phá 9.973 m2 rừng sản xuất), không để xảy ra cháy rừng. Giao chỉ tiêu, kế hoạch trồng rừng năm 2018 cho các xã, thị trấn với diện tích trồng rừng sản xuất là 805 ha, diện tích trồng cây phân tán là 65 ha.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đồng bộ; chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, Trong đó, năm 2018 thực hiện 04 làng (làng Kon Lốc 2 - xã Đak Rong, làng Lơk - xã Nghĩa An, làng Kdâu - xã Kông Lơng Khơng và làng Chiêng - thị trấn Kbang). Ủy ban nhân dân tỉnh đã Quyết định công nhận xã Đông, Nghĩa An hoàn thành nông thôn mới năm 2017; lập danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn nông thôn mới năm 2018, tổng kinh phí 15.204 triệu đồng.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường được các cấp chính quyền địa phương quan tâm. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện giao đất, cấp 26 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 11,24 ha, lũy kế đến nay đã cấp 37.736 giấy chứng nhận với diện tích 24.433,53 ha, đạt 80,35% diện tích đất cần cấp, đạt 96,81% Nghị quyết; hoàn thành đo đạc và cắm mốc quỹ đất công huyện quản lý. Tổ chức thẩm định thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản và triển khai thực hiện nghiêm các phương án quản lý, sử dụng, đấu giá đất. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên khoáng sản, phát hiện và xử phạt 04 trường hợp khai thác cát trái phép tại xã Đông, Sơ Pai, Krong và Lơ Ku.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá. Tính đến 30/6/2018, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 164,31 tỷ đồng, đạt 48,21% KH (tăng 23,85% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 537,5 tỷ đồng, đạt 59,2% KH, đến nay, trên địa bàn có 1.113 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại - dịch vụ (tăng 53 cơ sở so với cùng kỳ). Công tác quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ và kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng được quan tâm chỉ đạo. Đã tổ chức phiên hàng Việt về miền núi tại huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, triển khai hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng cơ bản đối với các công trình khởi công mới năm 2018 được quan tâm và tổ chức thi công đối với các công trình chuyển tiếp đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tổng vốn thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 là 117,412 tỷ đồng; khối lượng thi công xây lắp đạt 23,85% kế hoạch, khối lượng giải ngân đạt 15,5% kế hoạch.

Công tác thu ngân sách được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, đến 30/6/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn 286,171 tỷ đồng, đạt 74,23% Nghị quyết (tăng 19,3% so với cùng kỳ). Tăng cường chỉ đạo, điều hành tiết kiệm chi ngân sách hiệu quả; tổng chi ngân sách 174,57 tỷ đồng (tăng 15,7% so với cùng kỳ). Hoạt động tín dụng, ngân hàng được đẩy mạnh, đã tăng cường việc huy động các nguồn vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân, các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách. Tổng dư nợ tín dụng 1.414,15 tỷ đồng, tăng 75,65 tỷ đồng so với năm 2017. Riêng dư nợ cho vay chương trình nông thôn mới là 1.083,5 tỷ đồng. Số hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 2.300 hộ, chiếm 85,91% số hộ nghèo toàn huyện. Thành lập mới 02 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 09 hợp tác xã. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, vận động thành lập mới 05 doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023280
THB745.09776.17
SGD16794.816978.21
SEK2370.352430.02
SAR6175.666417.97
RUB359.77400.89
NOK2558.122638.3
MYR5516.875588.29
KWD76246.4579238.11
KRW19.0220.54
JPY213.56221.46
INR324.09336.81
HKD2943.92987.98
GBP28866.429123.33
EUR25553.4626320.89
DKK3388.963495.18
CHF23178.7723572.92
CAD17371.417666.8
AUD15771.6616039.85
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG