10/01/2017 - Lượt xem: 661
Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 trên địa bàn huyện Kbang đã đạt được một số kết quả tích cực.

Kinh tế tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng giá trị sản xuất vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đạt 6,46% (theo giá so sánh năm 2010). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,76 triệu đồng/người/năm, đạt 103,4% nghị quyết (tăng 10,65% so với năm 2015). Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì được sự phát triển. Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 34.367 ha, đạt 100,56% kế hoạch (tăng 0,16% so với năm 2015); việc tái canh cây cà phê, hỗ trợ thực hiện cánh đồng lớn chuyên canh cây mía được quan tâm chỉ đạo. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 42.848 tấn, bằng 97,28% kế hoạch (giảm 1,28% so với năm 2015). Công tác trồng, chăm sóc rừng được quan tâm, tỷ lệ che phủ rừng vượt Nghị quyết đề ra, đạt 68,5% (tăng 0,47% so với năm 2015). Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với năm 2015. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi thực hiện có hiệu quả, không để dịch bệnh xảy ra.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình có nhiều tiến bộ. Tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình trong năm 2016 là 29,68 tỷ đồng; mỗi xã đều đạt thêm từ 01 đến 03 tiêu chí, ước đến cuối năm bình quân mỗi xã đạt 13,7 tiêu chí (đạt 97,86% Nghị quyết). Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. Lập các thủ tục đầu tư xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp, công nghiệp dài ngày trên diện tích 04 ha. Công tác quản lý đất đai được các cấp chính quyền địa phương quan tâm. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay đã cấp đạt 82,32% diện tích đất cần cấp. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) 260,12 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch (tăng 5,14% so với năm 2015). Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ 226,8 tỷ đồng (tăng 9,4% so với năm 2015). Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 130,759 tỷ đồng, vượt 11,6% Nghị quyết (tăng 13,37% so với năm 2015). Công tác thu ngân sách được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổng thu ngân sách ước đạt 367,526 tỷ đồng, đạt 131% dự toán (tăng 11,2% so với năm 2015).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang

Cũng với lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. Tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy nhanh, đến nay toàn huyện có 23 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 43,4%. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao có nhiều chuyển biến. Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Theo Nghị quyết đề ra, mục tiêu của huyện trong năm 2017 là tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ và nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. Đầu tư hạ tầng, ưu tiên hạ tầng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chi ngân sách, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG