The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kbang: Đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội
24/12/2018 - Lượt xem: 459
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với nỗ lực của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Kbang (Gia Lai) tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.
Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt
 
Theo đánh giá của UBND huyện Kbang, nền kinh tế trong năm 2018 tiếp tục được duy trì và có mức tăng trưởng khá. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,05%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29,8 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách tăng 6,9% so với năm 2017. Thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển. Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư được huyện quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Chất lượng dạy và học được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng-chống dịch bệnh, hoạt động chăm lo các gia đình chính sách, người có công... được chú trọng.
 
Việc xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng mô hình khuyến nông tiếp tục được triển khai gắn với việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, huyện đã liên kết đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao trên diện tích 38,7 ha chanh dây và 159,2 ha dứa. Nông dân trong huyện cũng đã triển khai thực hiện 4 cánh đồng mía, mì có tổng diện tích 183,3 ha với 231 hộ dân tham gia; triển khai hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây mắc ca, dổi xanh, thí điểm trồng cây quế; thực hiện chương trình tái canh cà phê năm 2018 với 282 hộ tham gia trên diện tích 223,7 ha. Cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng quyết liệt triển khai công tác thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm, đạt 258,3 ha; đến nay toàn huyện cũng đã triển khai trồng rừng được 811 ha.
 
Năm 2018, huyện Kbang tổ chức Ngày hội du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Ảnh: M.T
Năm 2018, huyện Kbang tổ chức Ngày hội du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Ảnh: M.T
 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đặc biệt đã xây dựng mô hình điểm làng nông thôn mới kiểu mẫu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Tăng (xã Krong). Còn tại 3 làng nông thôn mới gồm: làng Lơk (xã nghĩa An), Kdâu (xã Kông Lơng Khơng) và làng Chiêng (thị trấn Kbang), đến nay bình quân mỗi làng đạt 13,3 tiêu chí nông thôn mới. Ngoài ra, huyện còn thực hiện có hiệu quả các hoạt động, chương trình phát triển du lịch, kêu gọi đầu tư khai thác các tour tuyến du lịch trên địa bàn. Tổ chức thành công Ngày hội du lịch, thu hút 10.000 lượt khách trong và ngoài huyện.
 
Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2019
 
Theo ông Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện Kbang: Trong năm 2019, các ban ngành của huyện tập trung thu hút đầu tư, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, Kbang đạt huyện nông thôn mới. Huyện cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Đầu tư mạnh cho phát triển, nhất là hạ tầng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất tập trung trong nông nghiệp gắn với tìm đầu ra cho sản phẩm; chú trọng phát triển cây dược liệu, du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa. Huyện còn chú trọng đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở.
 
Theo Chủ tịch UBND huyện, những mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 gồm: tốc độ tăng giá trị sản xuất trong năm đạt 8,26%. Cơ cấu kinh tế ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản là 51,6%; ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là 24,25%; ngành dịch vụ chiếm trên 24%. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu: tổng mức đầu tư phát triển trên địa bàn là 573 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 396,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 32,7 triệu đồng/năm; hoàn thành 1 làng và 2 xã nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm 2,7%... cũng sẽ phấn đấu hoàn thành.
 
Cũng trong năm 2019, Kbang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lồng ghép và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình dự án trên địa bàn, phấn đấu cuối năm xã Sơn Lang và Tơ Tung đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, thực hiện các giải pháp “bảo vệ rừng tận gốc” gắn với triển khai có hiệu quả các chính sách về lâm nghiệp, khai thác nguồn lợi dưới tán rừng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG