The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ia Grai: Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015
12/06/2018 - Lượt xem: 651
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, trên lĩnh vực kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng.

Một góc thị trấn Ia Kha (nguồn THGL)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,1% (Nghị quyết đề ra 11%). Tốc độ tăng trưởng ngành Công nghiệp - Xây dựng; Thương mại - Dịch vụ tăng so với Nghị quyết. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 29 triệu đồng/người/năm, tăng 1,2 lần so với năm 2015.

Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra là tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng và giảm tỷ trọng Nông - Lâm nghiệp.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo tích cực. Giá trị sản xuất ngành Nông -Lâm nghiệp - Thủy sản năm 2018 tăng gấp 1,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Các loại cây trồng ngắn ngày, cây trồng hàng năm được đầu tư thâm canh, tăng vụ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và giống mới nên năng suất, sản lượng gia tăng; các loại cây trồng chủ lực (cao su, cà phê) tiếp tục được mở rộng cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Chăn nuôi được chú trọng phát triển.

Từ năm 2015 đến nay, kinh tế huyện duy trì được tốc độ tăng trưởng nên nguồn thu ngân sách Nhà nước đạt khá. Thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 62 tỷ đồng (tổng thu ngân sách 3 năm là 186 tỷ đồng), tăng 1,1 lần so với nghị quyết.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn từ 2015 đến tháng 4/2018 ước tính đạt 1.329.062 tỷ đồng, chi ngân sách năm 2017 tăng 1,2 lần so với năm 2015 (năm 2017 là 449.916 tỷ đồng, năm 2015 là 370 tỷ đồng).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo nên đã đạt được một số kết quả nhất định: Đến nay, huyện đã có 03 xã đạt chuẩn nông thông mới, đạt 50% nghị quyết; tổng số tiêu chí đạt được là 121 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt được là 10,1 tiêu chí/xã.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG