The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ia Grai: Kinh tế tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực
12/10/2018 - Lượt xem: 541
Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ban Chấp có hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó kinh tế của huyện tiếp tục phát triển.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn ước đạt 4.560 tỷ đồng, tăng 14,7 % so với cùng kỳ năm 2017, đạt 56% Nghị quyết. Sản xuất nông nghiệp được chú trọng; chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình, dự án nhằm phát triển nền nông nghiệp trên địa bàn; Chương trình tái canh cây cà phê năm 2018 của huyện triển khai hiệu quả; đến nay, diện tích cà phê đã xuống giống tái canh là 678 ha, đạt 126,7% kế hoạch tỉnh giao; nhìn chung, các vườn cà phê có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được chú trọng, chưa thấy dấu hiệu của dịch bệnh xảy ra.  

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với mưa lớn, dông lốc trên địa bàn huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng quan tâm nỗ lực triển khai thực hiện. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình là 324.112 triệu đồng; qua 9 tháng, tổng số tiêu chí đạt được là 128/228 tiêu chí, tăng 07 tiêu chí so với cuối năm 2017, bình quân số tiêu chí đạt được trên xã là 10,6 tiêu chí/xã. Cấp ủy, chính quyền các xã Ia Sao, Ia Yok, Ia Hrung, Ia Dêr đã tiến hành rà soát, đánh giá, lựa chọn mỗi xã 01 làng để triển khai thực hiện mô hình Làng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2018 có 04 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường được quan tâm thường xuyên; triển khai xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường cho 21 cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, thu gom vỏ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời, chỉ đạo rà soát để điều chỉnh quy hoạch bãi chôn lấp rác xã Ia Krăi. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoán sản; thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động về tài nguyên nước trên địa bàn.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm Luật bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn được triển khai kịp thời. Công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và trồng rừng được triển khai tích cực, đến nay, trên địa bàn huyện đã thu hồi được 268,67 ha đất quy hoạch phát triển rừng bị lấn chiếm; đã trồng được 107,28 ha rừng trồng tập trung.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.470 tỷ đồng, đạt 77,4% Nghị quyết (tăng 14%). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 1.485 tỷ đồng (tăng 15,1%). Triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo theo kế hoạch; hiện nay khối lượng thực hiện đạt 55,5%; giải ngân được 60.120 triệu đồng, đạt 69,3% Kế hoạch năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 46 tỷ đồng, đạt 83,1% so với Nghị quyết; tổng chi ngân sách đạt 310 tỷ đồng.

Hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn ổn định, thực hiện tốt việc huy động vốn, cho vay theo đúng quy định, đáp ứng được nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Tổng nguồn vốn huy động qua các ngân hàng trên địa bàn huyện đạt 782,013 tỷ đồng; Tổng vốn giải ngân cho vay 1.053,6 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay tính đến nay là 2.094 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay quá hạn, khó đòi 6,6 tỷ đồng, chiếm 0,4% so với tổng dư nợ. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã thành lập mới được 20 doanh nghiệp và 05 hợp tác xã; nâng tổng số doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 157 doanh nghiệp và 10 hợp tác xã. Đã xét cấp 218 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, với tổng số vốn đăng ký là 51,5 tỷ đồng.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế cơ bản được triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển tương đối đồng đều ở tất cả các lĩnh vực.

Bài, ảnh: Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG