The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ia Grai: Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng
26/06/2018 - Lượt xem: 386
Qua nửa nhiệm kỳ, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện bước đầu đạt được kết quả quan trọng.

Ảnh minh họa (nguồn GLO).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2017 đạt 10,3%/năm. Giá trị sản xuất tăng 1.320,5 tỷ đồng so với đầu năm 2016. Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo tích cực. Tổng diện tích gieo trồng tính đến cuối năm 2017 đạt 49.086 ha, tăng 1.016 ha so với đầu năm 2016; sản lượng lương thực đạt 22.075 tấn, tăng 12,7% so với năm 2016. Chăn nuôi được chú trọng phát triển, thực hiện có hiệu quả. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, năm 2017 tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 2.486 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2016.  Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển;  năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 1.690 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016.

Về công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra: Năm 2016, mặc dù huyện đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống hạn, song tình hình nắng nóng, khô hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng các loại cây trồng. Từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh, nguồn ngân sách huyện, đã cấp kịp thời cho nhân dân; đồng thời tập trung chỉ đạo, đưa ra các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai cho những năm tiếp theo

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:  Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đề án nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã (6 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại thực hiện theo các tiêu chí, kế hoạch đã đề ra.

Về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Được quan tâm chỉ đạo tích cực; ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo về và phát triển rừng. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và trồng rừng gắn với công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm lâm luật. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Kiểm lâm tỉnh lựa chọn vị trí và thành lập Trạm chốt chặn có Barie tại xã Ia O để quản lý, ngăn chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép .

Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo triển khai tích cực, tương đối hiệu quả. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2017 đạt 951 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2016.

Công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng: Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nên thu vượt kế hoạch đề ra, triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu đến cuối năm nợ thuế không vượt quá 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị : Năm 2017, thị trấn Ia Kha được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là đô thị loại 5, thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, chăm sóc hệ thống cây xanh, khuôn viên, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường cảnh quan thị trấn; hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu, đề xuất xây dựng phương án lát gạch Block vỉa hè đường Hùng Vương – thị trấn Ia Kha, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho ý kiến.

Về khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất: Chỉ đạo tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt chương trình tái canh cây cà phê, dự án VnSat cấp huyện và tại xã, thị trấn. Năm 2017, huyện đã triển khai 04 chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; triển khai 02 mô hình mẫu tái canh cây cà phê với quy mô 10 ha, 21 hộ tham gia tổng kinh phí 100 triệu đồng; Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ xây dựng 02 mô hình tưới nhỏ giọt cho cây cà phê (02 ha/02 hộ); huyện đã hỗ trợ xây dựng 16 mô hình tưới nhỏ giọt cho cây hồ tiêu (04 ha/16 hộ). Tính đến cuối năm 2017, các doanh nghiệp và nhân dân đã áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước cho khoảng 6,3 ha cà phê, 74 ha tiêu, 01 ha cây ăn quả và 35 ha rau màu.

Tình hình thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn: Các dự án, công trình xây dựng cơ bản được lập hồ sơ, thủ tục kịp thời; các công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ, chất lượng được đảm bảo; công tác giải ngân vốn được chú trọng.

Giai đoạn 2016 - 2017, huyện xác định các danh mục đầu tư cở sở hạ tầng phát triển du lịch trên địa bàn tại 7 dự án (thái thác Lệ Kim - Ia Tô; thác Chín tầng Ia Bă; thác Mơ – xã Ia Khai; lòng hồ thủy điện Sê San 3A - Ia Khai, 4A - Ia O; Khu di tích chiến thắng Chư Nghé - Ia Krái; Bến đò A Sanh - Ia Khai) để quy hoạch, kêu gọi đầu tư. Tiến hành điều chỉnh quy hoạch để xây dựng cụm công nghiệp - thiểu thủ công nghiệp của huyện đảm bảo phù hợp; khảo sát xây dựng các phương án xã hội hóa một số dịch vụ công trên địa bàn.

Về phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh: Năm 2017, 2018 huyện tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, thành lập Hiệp hội doanh nghiệp huyện, thành lập Tổ vận động, hỗ trợ pháp lý, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện; hiện nay, trên địa bàn huyện có 134 doanh nghiệp đang hoạt động, phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 200 doanh nghiệp, huyện cũng đã có nhiều chính sách để hỗ trợ thu hút doanh nghiệp hoạt động.     

Hoạt động giáo dục – đào tạo: Được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm học sau cao hơn năm học trước, cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học ở các cấp học. Tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra, năm học 2016 – 2017, có 296 học sinh bỏ học (tăng 20 học sinh); năm học 2017 – 2018, đến nay số học sinh bỏ học là 155 học sinh (giảm 141 học sinh).

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống các loại bệnh được quan tâm chỉ đạo: Không để lây lan, phát sinh dịch bệnh. Duy trì tốt công tác trực khám, điều trị bệnh cho nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên.

Công tác chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách tiếp tục được phát huy; chế độ, chính sách đối với người có công được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Năm 2017, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng thời gian quy định; đồng thời tổ chức các hoạt động ý nghĩa và Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai thực hiện; năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,93%, phấn đấu trong năm 2018 có 100% hộ gia đình chính sách có công nghèo thoát nghèo. Tuy nhiên, chỉ tiêu giảm giảm nghèo chưa đạt theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mỗi năm giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo trở lên).

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG